Kısa vadeli dış borç sadece 5 ayda 100 milyar doları geçti

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre kısa vadeli dış borç, ilk beş ayda 123.3 milyar dolara yükseldi.17-07-2018 12:06

Kısa vadeli dış borç stoku ilk beş ayda yüzde 4.8 artışla 123.3 milyar dolara yükselirken bankaların kısa vadeli dış borcu yüzde 2.0 artışla 68.1 milyar dolar oldu. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu yüzde 8.5 artışla 55.1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın açıkladığı “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri - Mayıs 2018” verilerine göre bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.0 azalarak 16.6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.4 artarak 19.9 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5.8 oranında artışla 17.9 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4.3 oranında artarak 13.7 milyar dolara yükseldi.

AKP'NİN BAŞ TACI YAPTIĞI ÖZEL SEKTÖR AĞIR YÜK: 99.3 MİLYAR DOLAR BORÇ

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 7 artışla 43.5 milyar dolara yükseldi. Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 8,1 artarak 23.9 milyar dolara yükselirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4 artarak 99.3 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3.8 artarak 53.6 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5.1 artarak 68.1 milyar dolara yükseldi.

RESMİ ALACAKLILARA OLAN KISA VADELİ BORÇ 1.3 MİLYAR DOLAR

2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 219.8 oranında artışla Mayıs sonu itibariyle 355 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.3 milyar dolar oldu. Mayıs sonu itibariyle, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50.9’u dolar, yüzde 31.5’i euro, yüzde 14.8’i lira ve yüzde 2.8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Mayıs sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 180.6 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 20.3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stokun yüzde 17.1’i kamu sektörünün, yüzde 0.3’ü Merkez Bankası’nın ve yüzde 82.6’sı özel sektörün borcundan oluştu.