Kırklareli liseleri de gericiliğe sırtını döndü: 'Trakyalı Spartaküs gibi...'

Kırklareli liseleri de gericiliğe sırtını döndü: 'Trakyalı Spartaküs gibi...'

Kırklareli Anadolu Lisesi, Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi ve TOBB Anadolu Lisesi öğrencileri yayımladıkları bildirilerle AKP'ye meydan okudu, gericiliğe karşı arkadaşlarının başlattığı eylemlere destek verdi.

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin başlattığı ve pek çok pek çok liseyi etkileyen gericilik karşıtı çıkışlara Kırklareli liselerinden de destek geldi. Kırklareli Anadolu Lisesi, Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi ve Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi öğrencileri yayımladıkları bildirilerle AKP'ye meydan okudu.  
Liselilerin yayımladıkları bildiriler şöyle:

SIRALARIMIZ BARİKAT
Biz Kırklareli Anadolu Lisesi öğrencileri olarak gericiliğe sırtını dönen arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Ülkemizde yükselen şeriatçı uygulamalar, anti-bilimsel eğitim ve gerici vakıflara karşı bir umut olan bu günün lise öğrencileri olarak geleceği sizlerin eline teslim etmeyeceğiz.
Haklı isyanımız, bize küçüklüğümüzden beri dayatma uygulayan ve gün yüzü göstermeyenlere karşı bunca yıllık birikmiş öfkenin eseridir. Evrim teorisi işlenmeyen Fen Bilgisi derslerinin ve sorgulamaya açık olmayan zorunlu derslerin eseridir. Parlatılan yancı, gerici vakıfların okulumuza sokulmasının eseridir Liselilerin içindeki gençlik coşkusu sansürlenemez bir alevdir ve pes etmeyecek kadar dirençlidir.
Tahta sıralarımızdan barikatlarda kurşun kalemlerimiz keskin! İsyan ateşini bekliyoruz.
Trakyalı Spartaküs'ün milattan önce attığı özgürlük tohumları bu gün yeşil. Başkaldırıyoruz çünkü gelecek bizim ve bizler bunun farkındayız. Yurdumuzun dört bir yanını kuşatan karanlığa karşı aydınlığı, geleceği savunacağız.
Bu kıvılcımın ışığında tüm liseli arkadaşlarımızı dayanışmaya ve sesimizi göğe ulaştırmaya çağırıyoruz.
Kırklareli Anadolu Lisesi Öğrenci Dayanışması"

YANDAŞ DEĞİL ÇAĞDAŞ EĞİTİM İÇİN
Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi olarak gerici ve tek tipleştiren eğitime karşı başkaldırıyoruz. Ülkenin dört bir yanına yayılan isyan ateşini harlıyoruz.
Yandaş değil çağdaş eğitim isteyen liseliler sürekli değişen eğitim sistemi karşısında defalarca savrulmuş, çokça gericiliğe maruz kalmış olarak öfkelerini biriktirmiştir. Bu öfke ise gerici ve yandaş idareye sırtını dönen arkadaşlarımızın çaktığı kıvılcım ile alevlenmiş, tüm kader ortaklarımızın gönüllerini birleştirmiştir.
Yandaşlar geleceklerini bile düşünmeden istediğini yapabilirken bizler geleceksizleştirildik. Gerici vakıflar okullarımızda çalışmalar yaparken susturulduk. Bunun ışığında geleceğimize sahip çıkmak için müdürümüzün demir kapı sürgüsüne karşı baş kaldırıyoruz.
Ama bu böyle gitmez. Gericiliğe, şeriata karşı tüm liselileri aydınlıkta dayanışmaya çağırarak selamlıyoruz.
"Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesinden Öğrenciler"

GELECEK BİZİZ KORKUN
Gençliğin içindeki sorgulama ve bilgi edinme aşkını köreltip, robotlaştırabileceğini zannedenlere inat, yandaşları külahlarıyla konuşturan arkadaşlarımızı destekliyoruz, onlara omuz veriyoruz.
Şeriatçı vakıflara verdiğiniz destekleri, bilimsel olmayan eğitimde ısrarınızı ve gerici öğretmenleri ilerici öğretmenlerimizin yerine getirdiğiniz unutmadık. Gericilerin kuşatmasına karşı kalemlerimizi kuşanıp karşı duracağız.
Geleceğimizi umutsuzlukla karartmak isteyenler unutmasınlar ki gelecek onların değil, bizim! Fiiliyatı hukuka uydurma düşüncesiyle hareket edenler gençliği bir kalıba sokamayacaklarını en güçlü biçimde görecekler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi’nin ilerici öğrencileri baskıya ve gericiliğe direnen tüm kardeşlerini selamlar.
"Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi Öğrencileri"