Keşan ve Enez sahillerini parsel parsel kiralayacak ihalenin iptali için dilekçe!

Keşan ve Enez sahillerini parsel parsel kiralayacak ihalenin iptali için dilekçe!

İhale öncesi Saros Gönüllüleri tarafından ihalenin iptali istemiyle Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na dilekçeler verildi.

İleri Haber

Edirne Çevre Koruma Vakfı tarafından Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 parselden oluşan 127 bin 464.32 metrekarelik alanın 3 yıllığına kiralanması için bugün yapılan ihalenin iptali istendi. Saros Gönüllüleri tarafından Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na dilekçeler verildi.

Edirne Çevre Koruma Vakfı tarafından Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 parsel ve 127 bin 464,32 metrekareden oluşan kıyı kesimi 3 yıllığına kiralanması için Edirne Merkez’de bulunan Devecihan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda ihale yapılıyor.

İHALENİN İPTALİ İÇİN DİLEKÇE

İhale öncesi Saros Gönüllüleri tarafından ihalenin iptali istemiyle Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na dilekçeler verildi.

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğünce 23/06/2021 tarihinde saat 10:00 ila 16:30 arasında yapılacak açık ihalelerin tümü iptal edilmelidir. Çünkü 14 ayrı kiralama için yapılan ilanlarda ihale ile kiralanacak DHTA alanlarının Vaziyet Planları bulunmamaktadır. İhale dosyası, ihale dokümanları ve ihale ilanı mevzuata, usul ve hukuka açıkça aykırıdır.

Bu ihale işlemleri İhale Mevzuatına da Tabiat Varlıkları Ve Doğal SİT Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik’teki 8, 9, 17, 18, 19, 20. maddelerine de açıkça aykırıdır.

Yönetmeliğin 8. maddesine göre ‘İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri Ek-6’da belirtilen forma uygun olarak İdarece hazırlanır.’ Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin krokisi, koordinatları gösterilmesi zorunludur. Yönetmeliğin 20. maddesine göre 17’nci ve 18’inci maddelere uygun olmayan ilanlar geçersizdir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Doğal SİT alanları mevzuatı SİT Alanlarının korunmasını zorunlu kılmaktadır. Kiralama vakfınızın kuruluş amacı olan çevre koruma amacına da açıkça aykırıdır. Halk olarak serbestçe kullandığımız kıyılarımızın, kumsallarımızın ticari faaliyete açmak kamu yararına aykırıdır. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilmelidir.

İşbu ihalenin Teknik Şartnamesinin ‘İşin konusu’ maddesinde yazılan ‘şartnamenin eki vaziyet planı’ ilandaki ekler arasına konulmayıp ilan edilmediği için Sayın İhale Komisyonu Başkanlığınızca 14 ihalenin tümünün iptaline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Dilekçelerin imzalanıp Komisyon Başkanlığı’na teslim edilmesinin ardından dilekçe metni Trakya Platformu Sözcüsü Bülent Kaçar tarafından ihalenin yapıldığı binanın önünde okundu.

DAHA FAZLA