Kent hakkı

Kent hakkı

Ercüment Sin

Kent Hakkı kavramı ilk kez Henri Lefebvre tarafından ortaya atıldığında elbette gündelik yaşamın insanı yabancılaştıran etkisi bu boyutlarda değildi. Bugün kentlere yönelik başlıca iki bakış açısı var. Birincisi; sermayenin kâr temelli bakış açısı ve ikincisi kentleri sermayenin istekleri doğrultusunda değil kent emekçilerinin bakış açısı doğrultusunda geliştirmek isteyen yaklaşım. Belki de bu iki ana akıma ilave olabilecek ve kentsel toplumsal talepleri sermaye ve devletle bir pazarlık zemini olarak kullanan reformcu yaklaşım eklenebilir.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayın.