Kazdağları'nda maden için ağaç katliamına tepki: 'Alamos Gold Kazdağları'ndan defol!'

Doğa ve yaşam savunucuları Kazdağları'nda altın madeni çalışmaları için binlerce ağacın katledilmesine tepki gösterdi.31-07-2019 21:22

İleri Haber

İstanbul – Beşiktaş’ta doğa ve yaşam savunucuları bir araya gelerek Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağları’da altın madeni  çalışmaları için ağaçların katledilmesine yönelik yaptıkları basın açıklaması ile tepkilerini gösterdi.

Hakan Pastanesi önünde bir araya gelerek doğa ve yaşam savunucuları adına basın açıklamasını okuyan Eda Güven, “Birçok türden hayvanın yuvası olan Kazdağları'na yapılan bu saldırı, ekolojik yıkım nedeniyle doğa ve hayvan haklarına da insan haklarına da aykırıdır; Anayasa'nın ihlâlidir.AKP iktidarı yol verdiği talana son vermeli, dile getirdiğimiz bu gerçekleri göz önüne alarak söz konusu projeyi derhal iptal etmelidir.” dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

ALAMOS GOLD KAZDAĞLARINDAN DEFOL!

"Ormanlık alanlar gezegenimizin en önemli varlığı olup, tüm canlılar için vazgeçilmez nitelikler taşır. Bunun en önemli örneği Kazdağları’dır. Ülkemizin en güzel coğrafyası olan Biga Yarımadasının güneyinde yer alan Kazdağları, barındırdığı tarihsel, kültürel, ekolojik değerleri nedeniyle, yeryüzünün en özgün yaşam varlıklarının başında gelmektedir. Kazdağları bu bölgede yaşayan yaklaşık bir buçuk milyon insanın, bitkilerin, yaban hayatın, meraların, tarım alanlarının, en önemlisi de su kaynaklarının yaşam sigortasıdır. Ancak, doğal etkenlerin yanı sıra, bacalarından zehir çıkan termik santraller, RES’ler, HES’ler ve madencilik faaliyetleri, efsaneler diyarı güzelim dağlarımızın taşıdığı değerleri,barındırdığı hayvan popülasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle madencilik adı altında sürdürülen altın işletmeciliği faaliyetleri, bulunduğu yörelerdeki yaşamsal tüm süreçleri yok etmenin eşiğine getirmiştir. Bunun en son ama en tehlikeli örneği Kirazlı’da yaşanmaktadır.

'ÇIKARILAN CEVHER İÇME SUYUMUZU ZEHİRLEYECEK'

Çanakkale ilimizin Kirazlı Köyü, Balaban mevkiinde Kanadalı şirket Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga madenciliğe 865 milyon lira teşvikle verilen izinler nedeniyle Çanakkale halkı, bölgedeki çevre örgütleri ÇED Olumlu Raporunun iptali için 2013 yılında dava açmış ve Danıştay 2014 yılında ÇED Olumlu Kararlarını iptal etmiştir. Ancak Danıştay yeniden görüşülmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermiş, yerel mahkemenin aleyhte karar vermesi üzerine, Danıştay’a itirazda bulunulmuştur. Hukuki süreç devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları'nda kesilen ağaç sayısının 13.400 olduğunu belirtmiştir, ancak teknik olarak yapılan tespitlerle kesilen ağaç sayısının 195.000 olduğu bilinmektedir, bakanlık halka yalan bilgi vermektedir. Proje sahası Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyunu sağlayan Atikhisar Barajı’nın hemen üzerindedir. Bu da bize içme suyumuzun kirleneceğini göstermektedir. Kaldı ki çıkarılan cevher, aynı bölgede kurulacak siyanür havuzlarında işleneceği için kirlenmeden öte içme suyumuz zehir saçacaktır. Bu durum ve Çanakkale ve civarında yaşayan başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için büyük tehlike arz etmektedir.

'BU SALDIRI ANAYASA'NIN İHLALİDİR'

Su, yaşamın olmazsa olmaz en önemli kaynağıdır. Ne acıdır suyumuz kirletildiği için halkımız su fakiri konumuna düşmüştür. Önümüzdeki 15 yıl sonunda iklim değişikliği nedeniyle küresel ısınma tüm şiddetini artıracak, sıcaklık ve kuraklık sonucu birçok canlı türünün yaşamı tehlikeye girecektir. Yakın gelecekte böylesine büyük bir felaketi göğüslemek için Çanakkale’nin Atikhisar Barajı’ndaki tatlı suya mutlak ihtiyacı vardır. Çocuklarımızın geleceği için baraj havzasında üretime geçecek altın madenine izin veremeyiz. Çünkü bu faaliyet Çanakkale’de yaşayan tüm canlıların su hakkını gasp edecektir. Birçok türden hayvanın yuvası olan Kazdağları'na yapılan bu saldırı, ekolojik yıkım nedeniyle doğa ve hayvan haklarına da insan haklarına da aykırıdır; Anayasa'nın ihlâlidir.AKP iktidarı yol verdiği talana son vermeli, dile getirdiğimiz bu gerçekleri göz önüne alarak söz konusu projeyi derhal iptal etmelidir.

Kaz Dağları’ndan kirli elinizi derhal çekin ve bölgeyi terk edin!

Bizler de daha öncesinde olduğu gibi bundan sonra da sorunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.