Kayyum yolsuzlukları Soylu'ya soruldu: 'Raporlara yansımasına rağmen neden soruşturulmadı?'

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, 2016-2019 yılları arasındaki kayyum yolsuzluklarını TBMM'ye taşıdı. Sarısaç, kayyumların yarattığı sosyo-ekonomik tahribat bertaraf edilmeden ikinci defa kamu zararına neden olan bir sürecin başladığını belirtti.17-11-2020 11:34

İleri Haber

HDP Van milletvekili Murat Sarısaç, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ilk kayyum atamasının olduğu 17 Kasım 2016'dan Mart 2019'a kadar olan süreçteki yolsuzluk ve usulsüzlükleri Meclis gündemine taşıdı. Sarısaç, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle 12 soru yöneltti.

2014 yerel seçimlerinde seçilen Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarının yerine 17 Kasım 2016’da kayyum atandıktan sonra ciddi yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yaşandığı 2017 ve 2018 Sayıştay raporlarına yansımıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partili (HDP) eş başkanlar yeniden göreve gelmiş ancak 19 Ağustos 2019’da hiçbir yargı kararı olmadan tekrar kayyum atanmıştı.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, 2016-2019 yılları arasındaki kayyum yolsuzluklarını Türkiye Büyük Milleti Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Sarısaç, kayyumların yarattığı sosyo-ekonomik tahribat bertaraf edilmeden ikinci defa kamu zararına neden olan bir sürecin başladığını belirtti.

“Söz konusu tahribatın boyutlarının Sayıştay denetim raporlarına da yansıdığı gibi yapılan araştırmalarla da ortaya çıkmaktadır” diyen Sarısaç, bu kapsamda; Kasım 2016 yılından bugüne kayyum tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili olarak; birçok iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı, ihale işlemlerinde yolsuzlukların olduğu, belediye mülkleri konusunda zarara uğratıldığı, belli bir kesime çıkar sağlandığının Sayıştay raporlarında ve kamuoyunda yer aldığını ifade etti.

YOLSUZLUKLARI SIRALADI

Sarısaç, bu dönemdeki bazı yolsuzlukları şöyle sıraladı:

“Sayıştay’ın Van Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı denetim raporunda; niteliği itibariyle uygun olmamasına rağmen ihalelerin büyük bir bölümünde pazarlık usulü ile yapıldığı, belediyenin yaptığı alımlarında nitelik aynı olmasına rağmen alımların kısımlara ayrıldığı, kamu kurumlarına yapılan taşınmaz tahsisi işlemlerinin mevzuata uygun yapılmadığı ve belediye yönetiminin işçi alımlarında mevzuata uygun davranmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte basına da yansıdığı üzere, kayyumlar birçok israfa neden olurken Van Büyükşehir Belediyesi’ni 1,2 milyar TL borçlandırılmıştır. Van Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve israfın boyutları; Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen HDP’li Büyükşehir Belediyesi eş başkanları tarafından da kamuoyuyla paylaşılmıştır.”

SOYLU’YA 12 SORU

Sarısaç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1 - Kayyum atanan 17 Kasım 2016 tarihinden 31 Mart 2019 tarihine Van Büyükşehir Belediyesi’nde tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlükler var mıdır? Varsa bununla ilgili hangi adımlar atılmıştır?

2 - Kayyum tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi’nde Sayıştay’ın 2017 ve 2018 denetim raporlarına yansıyan usulsüzlükler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa, sebebi nedir?

3 - Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belvan’ın ihaleye çıkmadan pazarlık usulü Parkomat işletmesini bir firmaya vermesi, süresi dolduğu tekrar bu yetkiyi alması hususunda Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?

4 - Karla mücadelede araç kiralanırken ödeme puantajı, sadece kış mevsimi ve karın yağdı günle sınırlıyken tüm yılın her günü için ilgili firmaya 10 milyon TL ödenmesiyle ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

5 - Sayıştay 2018 raporunda da belirtildiği üzere usulsüz bir şekilde 194 kişinin işe alınması hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Ortaya çıkan zarar tazmin edilmiş midir?

6 - Van City Park AVM’nin birçok eksikliğine rağmen alelacele açılmasının nedeni nedir? Neden olunan kamu zararı hakkında herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

7 - Kayyumdan önce 2015 yılında ihalesi yapılan mezarlıkların demir çit korkuluklarıyla ilgili olarak; 2016 yılında kayyum atandıktan sonra iş ve işlemlerin “yapılmış” gibi gösterilerek firmaya 1.5 milyon TL ödeme yapılması hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır? Ortaya çıkan kamu zararı tazmin edilmiş midir?

8 - Kiralanan 36 binek aracının masrafları Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı halde diğer kurumların hizmetine sunulmasının sebebi nedir? Bir aracın yerel seçimlerde kullanılmak üzere Trabzon’a gönderilmesi hakkında hangi bilgiler mevcuttur?

9 - Van Gölü üzerinde halka hizmet vermesi amacıyla kullanılan deniz otobüsüne, 670 bin TL ek masraf da yapılarak kayyumun yakın çevresine tahsis edildiği doğru mudur?

10 - 2018 yılında Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir arsanın tamamı dönemin kayyumu tarafından 3 yıl önceki fiyatının (97 milyon TL) beş kat aşağısına 19 milyon TL’ye satılarak VBB’nin ciddi bir şekilde zarara uğratılması hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

11 - Kocaeli Parkı içerisinde bulunan tesisin geçmişte günlük 25 bin cirosuna rağmen kayyum döneminde zarara uğratılması, dönemin kayyumunun eşinin kuzeni olduğu belirtilen kişiye de danışmanlık adı altında 387 bin TL ücret ödenmesi hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

12 - Van’da Sayıştay raporlarına ve belediye kayıtlarına yansıyan kayyumların yolsuzluk ve usulsüzlükleri neden araştırılmamaktadır? Kayyumlar, Van halkını zarara uğratma cesaretini kimden veya nereden almaktadır?