Kaynarcalılar Organize Sanayi Bölgesine karşı tarıma sahip çıkıyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Güven mahallesinde kurulması planlanan “Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”ne karşı direnenler basın açıklaması düzenledi.21-01-2018 15:02

Güven’de tarım yaparak yaşayan yurttaşların organize ettiği etkinlikte Gazeteci Sedat Balta’nın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Değerli basın mensupları, değerli hemşehrilerimiz,

Bilim insanlarından oluşan bilirkişi heyetinin Sakarya 2’inci İdare Mahkemesi’ne sundukları bilirkişi raporunda, ÇED raporundaki gerçek dışı, gerçeği yansıtmayan ifadeler hakkında yer alan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bilirkişi raporunun giriş bölümünde jeoloji  ve çevre mühendisliği bakımından Kaynarca meteorolojik verileri yerine Sakarya verilerinin kullanıldığı, yüzey suları bakımından yeterli incelemenin yapılmadığı, orman mühendisliği bakımından orman örtüsü ve habitatın, flora ve fauna açısından yeterli inceleme yapılmadığı, OSM kurulmasıyla tarımsal arazi ve üretim miktarlarının azalacağı, yöre insanının bundan olumsuz etkileneceği, tam bir korumanın sağlanamayacağı çevredeki tarım arazilerinin olumsuz etkileneceği hususları açık ve net olarak görüldüğü, ÇED raporuna göre alınacak önlemlerin insan sağlığı, çevrenin korunması ve tarım açısından yeterli olmadığı vurgulanmıştır.

JEOLOJİK MÜHENDİSLİĞİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

OSB sahasının yüzey sularının derelerle yalnız ülkemizin değil dünyanın sayılı doğal değerlerinden biri olan Acar Longozu’nu olumsuz etkileyeceği, ‘Kirli suları önlemek son derece güçtür. Bu kirli sular derelerle longoza ulaşır ve dere kirlenir’ ifadesiyle net şekilde belirtilmiştir.

ÇED raporunda iddia edilen kuru dereler ifadesinin yanlış olduğu da yapılan incelemede görülmüştür.

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
“ÇED raporunun hazırlanmasında yaban hayatı, orman etkileşiminin minimum seviyesinde haberdar olan uzman bir biyolog veya orman mühendisi olsaydı, parçalara ayrılan habitatların yani yaşam alanları konusunda çözüm üretileceği görülürdü” denilerek, ÇED raporundaki eksikleri gözler önüne sermiştir.

OSB bahasının 200 metre kuzeyinden gecen ve kuru dere olarak tespit edilen Ana Dere’nin ya da yörede bilinen adıyla İskenderli Deresi’nin yapılan tespitlerinde kuru dere olmayıp, yaz kış akan dere olduğu görülmüştür.

Ana dere ve İskenderli Köprüsü’nden sonra Longoz Ormanına kadar uzanan havza bir bütün olarak değerlendirildiğinde Acarlar Longozunun ve havza ekosisteminin geri dönülemeyecek şekilde olumsuz etkilenecektir.

Ayrıca havzanın flora ve fauna yani hayvan ve bitki çeşitliliği açısından bu konuların uzmanlarınca incelenmeden ÇED hazırlandığı anlaşılmıştır.

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BAKIMINDAN
OSB kurulmasıyla tarımsal arazi miktarlarında azalmayla beraber, üretim miktarlarında da azalma olacağı, yöre insanının bundan olumsuz etkileneceği bildirilmiştir.

OSB sahasında ayçiçeği, buğday, mısır gibi tarla tarımının yapılmasından dolayı mutlak tarım arazisi, fındık bahçelerinden dolayı dikili tarım arazisi kategorisindedir. Oysa ÇED raporunda marjinal tarım arazisi sınıfında yer aldığı belirtilmektedir.

Mevcut tecrübeler dikkate alındığında tam bir korumanın sağlanmasının zor olduğu, dolayısıyla OSB alanı çevredeki tarım arazisinin de olumsuz etkileneceği saptanmıştır.

Böylesine büyük bir alanda, 3 bin 150 dönümde OSB’nin kurulmasıyla yörenin tarımsal ekolojisi kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenecektir. Bu etki kısa, orta ve uzun vadede çevre tarım arazilerine olumsuz etki yapacaktır ifadesiyle tehlikeye dikkat çekmiştir.

Ayrıca daha DSB yapım sürecinde dahi saha dışındaki çevrede bitkilerin, dolayısıyla insan sağlığının tehdit altında olduğu, çevre tarım arazilerinin yavaş yavaş yerleşim yerine dönüşmesi tehlikesi vurgulanmıştır.

Akla ve bilime aykırı davrananların sonu her zaman hüsran olmuştur. Kaynarca’nın bereketli tarım toprakları, doğası, yurtsever insanları böyle bir trajik sonu hak etmemiştir."