Karl Marx 202 yaşında!

"Filozoflar, dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, sorun onu değiştirmektir."05-05-2020 10:58

"Sefaleti azaltmadan zenginliği arttıran bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeyler olmalı."

Bilimsel sosyalizmin kurucusu ve dünya işçi sınıfının büyük önderi Karl Marx günümüzden tam 202 yıl önce, 5 Mayıs 1818'de Almanya'da doğdu. Karl Marx'ı 202. yaş gününde saygıyla selamlıyoruz. Dünyanın bütün devrimcileri onun rehberliğinde egemen sınıflara karşı mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor!

Marx'ı, Engels ile birlikte yaptığı o büyük çağrıyla bir kez daha anıyoruz:

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmez. Hedeflerine ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrikorkusuyla titresin. Proleterlerin, bu devrimde, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var.  

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!"