Kararsız denge ve solda katılaşma07-10-2020 15:00

Can Soyer

Türkiye’de sağ siyasal eklemlenme ve bunun simgelediği değerler gerçekten de daha baskındır. Faşizm, şovenizm, milliyetçilik, devletçilik, lider kültünden tutun da şeriatçılık, dincilik, muhafazakarlık, batı düşmanlığı, modernite karşıtlığına kadar çok geniş bir alana yayılan motifler, baskın olduğunu ileri sürdüğümüz bu sağ siyasal eklemlenmenin parçalarıdır.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.