Karanlıktan aydınlığa: Sosyalist Devrimci Gençlik geliyor

Sosyalist Devrimci Gençlik geliyor: Üniversiteli, liseli ve mahalleli gençleri işçi sınıfı mücadelesiyle buluşturmak için kolları sıvıyoruz!18-09-2018 22:08

Geçtiğimiz günlerde Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içerisinde görev almış birçok ismin imzasıyla "Devrimci Bir Gençlik Hareketi İçin Çağrı" başlığıyla yayınlanan çağrının ardından 13 Eylül'de bir konferans düzenlendi. 

'SOSYALİST DEVRİMCİ GENÇLİK'LE MÜCADELEYE

Birçok FKF MYK ve GYK üyesinin çağrıcısı olduğu konferansın ardından yayınlanan deklerasyonda geçmiş dönem değerlendirmesinin yapıldığına ve FKF'nin yüzünü sosyalizme dönmekten vazgeçtiğine vurgu yapılırken, gelecek dönemde Sosyalist Devrimci Gençlik (SDG) ismiyle üniversitelerden, liselerden, mahallelerden gençleri işçi sınıfı mücadelesiyle buluşturmak için kolların sıvanacağına dikkat çekildi.

DEKLERASYON YAYINLANDI

Düzenlenen konferansın ardından yayınlanan deklerasyonun tamamı ise şu şekilde:

"Kısa bir süre önce 'Devrimci Bir Gençlik Hareketi İçin Çağrı' diyerek FKF'de görev almış birçok yoldaşımızın imzasıyla bir çağrı yayınlanmış ve konferansımız 13 Eylül günü İstanbul'da toplanmıştır. 

Konferansımızda geçmiş dönem değerlendirmesi yapılmış ve FKF'nin yüzünü sosyalizme dönmekten vazgeçtiği, düzen içine çekildiği, yalnızca burjuva cumhuriyetinin değerlerini korumak ile yetinen geri bir hatta bulunduğu görüşünde ortaklaşılmıştır. Konferansımıza katılan yoldaşlarımızın katkılarıyla var olanı korumakla yetinmeyen, daha ileri bir düzen için sosyalizm mücadelesi verilmesi fikri, gençlik hareketinde devrimci bir kopuş ve geçmişi içerip aşma noktasında devrimci bir sınıf partisi iradesiyle bütünleşmiştir.

Saray rejimi eliyle ülkemizin her geçen gün karanlığa sürüklendiği, sömürünün, gericiliğin, faşizmin had safhaya çıktığı bir tabloda yaşadığımız açıktır. Ülkemizin toplumsal, ideolojik ve ekonomik krizler sonucu gerçekleşebilecek yeni toplumsal hareketlenmelere/patlamalara siyasal ve örgütsel anlamda hazır olacak, bu hareketlenmeleri Devrimci Cumhuriyet mücadelesiyle birleştirebilecek bir hatta sahip, devrimci bir gençlik hareketine ihtiyacı vardır. 

BİR ADIM İLERİ

Omuzlarımızdaki tarihsel görevi yerine getirip, sınıf mücadelesinde üzerimize düşen rolü üstleniyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu karanlığı aydınlığa çevirmek için, devrimci bir gençlik hareketi için bir adım ileri çıkıyoruz. Bulunduğumuz tüm üniversite, lise ve mahallelerde gençliğin meclislerini kurmaya çağrıyoruz.

Biliyoruz ki, Türkiye'nin ilerici, devrimci birikimi sömürü düzenine, karanlığa, gericiliğe, baskı ve şiddete teslim olmayacaktır. Ülkemizin aydınlık geleceği olan bizler, bu kavgada yerimizi alıyoruz. Saltanat düzenine son vermek için yola çıkıyoruz. 

'YAŞASIN SOSYALİST DEVRİMCİ GENÇLİK'

Gelecek dönem Sosyalist Devrimci Gençlik (SDG) ismiyle üniversitelerden, liselerden, mahallelerden gençleri işçi sınıfı mücadelesiyle buluşturmak için kollarımızı sıvıyoruz. 

Yaşasın devrimci mücadelemiz!

Yaşasın Sosyalist Devrimci Gençlik!"