Kara para artık yasal: 'Varlık Barışı' teklifi yasalaştı

Yurtdışında tutulan varlıkların (döviz, altın, tahvil vb.) Türkiye'ye getirilmesi durumunda, "nereden buldun" diye sorulmadan ve vergi alınmaksızın kabulünü öngören ‘Varlık Barışı’ teklifi yasalaştı04-08-2016 11:47
İLERİ HABER

Yurtdışında tutulan varlıkların (döviz, altın, tahvil vb.) Türkiye'ye getirilmesi durumunda, "nereden buldun" diye sorulmadan ve vergi alınmaksızın kabulünü öngören ‘Varlık Barışı’ teklifi yasalaştı. Konuyla ilgili konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal,  Varlık barışının uluslararası trendler ve gelişmelerle uyumlu olduğunu iddia etti..

İleri Haber ekonomi editörü Ahmet Yalçın, Vergi ve Varlık Barışı'nı yorumladı:

BÜTÇE ALARM VERİYOR

"OHAL sayesinde fırsattan istifade edilerek ekonomi tarafında yapılamayan düzenlemeler hızla geçiriliyor.

Her ne kadar bütçe rakamları sağlam görünse de bunun özellikle son dönemde yoğun özelleştirme politikalarıyla sağlandığı yani sürdürülebilir olmaktan uzak olduğu biliniyor.

Örneğin, özelleştirme gelirlerini kapsam dışında bırakan IMF hesaplamalarına göre faiz dışı bütçe dengesi 12 aylık toplamda Haziran itibariyle krizden bu yana ilk kez açık vermiş durumda.   

Hükümet de önümüzdeki yıldan itibaren özelleştirme gelirlerinde bir azalma bekliyor.

Nitekim Ocak ayında yayınlanan (revize) Orta Vadeli Program'a göre:

2014, 2015 ve 2016'da sırasıyla 12,1; 11,7 ve 14,6 milyar TL olan özelleştirme gelirlerinin 2017 ve 2018 de yine sırasıyla 7 ve 8 milyar lira olması bekleniyor.

Mega projeler ve birçok yüksek harcama kalemi gözönüne alındığında hükümetin önümüzdeki döneme ilişkin gelirleri arttırma telaşı daha iyi anlaşılabiliyor.

'Bütçe disiplini' özellikle derecelendirme kuruluşları için önemli bir kriter. Yarın Moody's'ten bir indirim gelmemesi yüksek olasılık ancak siyasette kalıcı bir toparlanma olmayacağı var sayımı altında dışarıdan azalan sermaye girişleri ve dibe vuran turizm geliri, içeride yavaşlayan özel tüketim ve yatırımlara, bütçede belirgin bozulmanın eklenmesi, derecelendirme kuruluşlarının not indirimi riskini önümüzdeki dönem için canlı tutuyor. Buna enflasyonda belirgin bozulmaya rağmen Merkez Bankası'nın açık siyasi baskıyla faiz indirimlerine devam etmesini de eklemek gerekiyor. Nitekim yıl sonu enflasyon beklentileri %9'lara dayanırken, kimse Mart ayından bu yana kesintisiz devam eden faiz indirimlerine önümüzdeki 1-2 ayda ara verilmesini beklemiyor.

NOT İNDİRİMİ VE DAHA BÜYÜK ÇAPLI SERMAYE ÇIKIŞLARI GÜNDEMDE

Toparlayacak olursak; büyüme yavaşlayacak. Ana akım iktisat için olmazsa olmaz iki başlık olan bütçe önümüzdeki dönem için alarm verirken, fiyat istikrarına dayalı para politikası ve bağımsız merkez bankası fikri de rafa kalkmış durumda. Bu önümüzdeki dönemde bir not indirimini beraberinde getirebilir.

Verili durumda Türkiye 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P, Moody's ve Fitch'in, son ikisinden en alt yatırım yapılabilir nota sahip. Bunlardan birinin not indirmesi durumunda Türkiye 'üç kuruluşun en az ikisinden yatırım yapılabilir nota sahip olma' kriterini yitirmiş olacak; bu ise çok daha büyük çaplarda sermaye çıkışı demek..."

MEGA PROJELERİN MALİYETİ EMEKÇİNİN SIRTINA YÜKLENECEK

Bu düzenlemelerin Osmangazi Köprüsü gibi yüksek maliyetli ve şimdiden büyük zarara neden olacağı anlaşılan projeleri halkın sırtına yüklemek amacını taşıdığı açık. 

Bu bakımdan, yine Meclis'in gündeminde olan zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası ve Varlık Yönetimi Fonu düzenlemeleri de aynı amaca hizmet etmek üzere düşünüldü."

NELER DEĞİŞTİ

Yasa uyarınca, kesinleşmiş kamu alacaklarının asıl tutarları tahsil edilecek. Yurtiçi ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarından vazgeçilecek. Mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisini artırmaları halinde, artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi incelemesi ve tarhiyatı olmayacak. Aynı şekilde, KDV mükellefleri, vergi artırımında bulundukları dönemler için KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatına tabi tutulmayacak.

Eczaneler, stoklarında kayıtlı olan, ancak fiilen bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinde fatura düzenleyerek kayıtlarından çıkarabilecek. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden çekebilecek. Bu varlıklar, diğer kişilerin nam veya hesabına da getirebilecek. Yurt dışından Türkiye'ye varlık getirenlerle, adına varlık getirilenler hakkında vergi incelemesi, araştırma ve soruşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecek.