Kanal İstanbul’a bilirkişi heyeti oluşturacak olan üniversitede mahkemenin istediği bölümler yok

Kanal İstanbul için bilirkişi heyeti oluşturmak üzere mahkeme tarafından 10 yıl önce kurulan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi seçildi. Ancak aynı mahkemenin bilirkişi heyetinde yer almasın istediği bölümler, seçtiği üniversitede yok.03-07-2020 22:07

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açtığı davada, İstanbul 10. İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi ve bu heyeti oluşturacak üniversiteye de karar verdi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre mahkeme, Kanal İstanbul için bilirkişi heyeti oluşturması için, 10 yıl önce kurulan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde karar kıldı.

MAHKEMENİN İSTEDİĞİ BÖLÜMLERDEN YALNIZCA İKİSİ MEVCUT

Proje üzerinde keşfe katılıp rapor hazırlayacak bilirkişi heyeti, Kanal İstanbul'un inşaasının çevre üzerinde yapacağı etki, trafik yoğunluğu, araç tozu ve emisyon yoğunluğu, gürültü, tarımsal arazi kayıpları, Marmara Denizi'nde oluşturulacak 4 adanın olası etkileri, çayır ve meraların kaybı, askeri alanlar ve hava limanlarıyla kesişme, tehlikeli atıklar, içme suyuna, yer altı ve yer üstü sularına etkileri, bölgedeki göller ve canlılara etkiler, doğal SİT alanları, projenin deprem riskine olumsuz etkisinin olup olmadığı gibi konuları inceleyecek.

Mahkemenin ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, uyuşmazlığın çözümü ve iddiaların açıklığa kavuşturulması sağlama üzere uzman bilirkişi görüşüne ihtiyaç olduğu belirtilerek Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü'nden talep edilen bölüm uzmanları da tek tek sıralandı.

Mahkeme kararında, üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü'nden ekoloji ve mikrobiyoloji, su, atık su ve atık, hava kirliliği bölümlerinde çalışmaları olan öğretim üyelerinin belirlenmesi, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Geometrik Mühendisliği, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden de yine belirlenen teknik konularda öğretim üyelerinin tespiti talep edildi.

Ancak FSMÜ'nün resmi internet sitesine göre, mahkemenin uzman öğretim üyesi istediği bölümlerden sadece Mimarlık ve İnşaat mühendislikleri bölümleri yer alıyor. Buna karşılık diğer Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Geometrik, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri FSMÜ'de bulunmuyor.