Kamuda çalışan 60 yaş ve üzeri vatandaşlar idari izinli sayılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı idari izinlerle ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşlar idari izinli sayılacak.30-05-2020 00:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla “Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşlar idari izinli sayılacak. Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda çalışanlar ile yönetici kadro ve pozisyonlarda çalışanlar ise yeni genelgenin kapsamının dışında bırakıldı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni” konulu Genelge ile 22 Mart’ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu Genelge 1 Haziran’da yürürlükten kaldırılacak.

Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

PERSONEL GÖREV MAHALLİNDEN AYRILAMAYACAK

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.