Kamu İhale Yasası revize edildi: AKP, 'Kamu zararı engellenecek' dedi!

AKP içinde bir komisyon tarafından yeniden ele alınan Kamu İhale Yasası'nda birtakım değişiklikler yapıldı. AKP'li isimler, düzenlemeler ile kamu zararının engelleneceğini öne sürdü.03-10-2021 08:22

AKP'nin Ekonomik Reformlar Paketi ile açıkladığı Kamu İhale Yasası'nda yapmaya hazırlandığı değişikliklerde sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, AKP içinde kurulan komisyon tarafından revize edilmek üzere ele alındı.

"KAMUYU ZARARA SOKMAK GİBİ OLAYLAR ÖNLENECEK"

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP'li isimler tarafından yapılacak düzenlemelerin suistimali önleyeceği iddia edilirken, "Üç gün önce kurulan firmaların ihalelere girmesi önlenecek. Çantacı tabir ettiğimiz ihale komisyonculuğuyla geçinenlerin ortadan kaldırılması sağlanacak. Ayrıca, online sistem ve elektronik ihale sayesinde, ortak hareket ederek, kamuyu zarara sokmak gibi olaylar önlenecek. Örneğin 3 günlük firmaya restorasyon ihalesi verilmeyecek" denildi. 

"AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER AÇIKLAMA İSTENMEKSİZİN REDDEDİLEBİLECEK"

Yapılması planlanan değişiklikler şöyle:

- Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında tüm alımlar, yasa kapsamında yapılacak. Bazı ihaleler, ‘Sektörel Kamu Alımları Kanunu’ kapsamına, bazıları ise ‘Sosyal ve Özel Nitelikli Alımlar’ kapsamına alındı. Bu ihaleler, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılacak.

- Pazarlık usulu ile yapılacak ihalelerin kapsamı yeniden düzenlenecek. Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılacak alımların, kanunda belirlenen ihale usullerine göre yapılması zorunluluğu getirilecek.

- İhale öncesinde kurulacak bilişim sistemi üzerinden ön inceleme yapılarak, yeterlilik belgesi yerine sertifikaların tespiti yapılacak. Bu incelemede, Vergi ve SGK borcunun olup olmadığına da bakılacak.

- İhalelere katılacakların yeterliliklerin saptanması için sertifikasyon sistemi getirilecek. İhale öncesinde kurulacak bilişim sistemi üzerinden ön inceleme yapılarak, yeterlilik belgesi yerine sertifikaların tespiti yapılacak. Bu incelemede, Vergi ve SGK borcunun olup olmadığına da bakılacak.

- İhalelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin kapsamı genişletilecek. Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedilmesine olanak sağlanacak. Bundan sonra ihaleye yönelik itirazlar, ihalenin yapıldığı idareye değil, Kamu İhale Kurumu’na yapılacak.

- Kamu ihalelerine katılamayacaklar kapsamına, terörizmin finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve insan ticareti suçlarından hüküm giyenler de dahil edildi.

- İhalelere yasaklarının süresi uzatılacak. İhalelere katılmaktan yasaklı olma süresi 3 yıla çıkartılacak.