Kalabalık cenazelerde boy gösteren Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkçılara yine randevu yok!

Şebnem Korur Fincancı açıklamasında, “Bizler ‘Yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diye haykırdık, çığlıklar attık. Sesimizi duymak istemediler. Her gün üçer beşer ölmeye başladık, bizleri görmezden geldiler" dedi.15-03-2021 18:05

İleri Haber

Sağlık meslek örgütleri, 134 gündür kendilerine randevu verilmediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir kez daha randevu talep etti. Sağlık emekçilerinin randevu talebi yine reddedildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yeniden tırmanışa geçerken, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık meslek örgütlerine yönelik tavrı sürüyor. Bugün Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen sağlık emekçileri bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı,  Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak salgının başından beri bir yandan toplum sağlığı için, salgından en az zarar görme ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanması mücadelesini verirken bir yandan da kendi sağlıkları, hakları ve emekleri için mücadele ettiklerini vurguladı.

'ÜÇER BEŞER ÖLDÜK, GÖRMEZDEN GELDİLER'

“Bizler ‘Yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diye haykırdık, çığlıklar attık. Sesimizi duymak istemediler. Her gün üçer beşer ölmeye başladık, bizleri görmezden geldiler. İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakanlığı önünde haykırdık. Bizleri duymadılar” diyen Şebnem Korur Fincancı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pandeminin başlarında alkışlanan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri vergi yükünün, enflasyon oranlarının altında ezildik ve ezildikçe yoksullaştık. Pandemi koşullarında izinsiz, dinlenmeksizin virüs yüküyle mücadele ederken tükeniyor ve her gün ölüyoruz. İnsanca yaşayacak, meslek riskimizi karşılayacak, yoksulluk sınırının üstünde temel ücret diye isyan edip çığlık attıkça performans ve ek ödemeler bizlere lütuf olarak sunuldu.”

‘MESLEK HASTALIĞI YASASI KABUL EDİLSİN’

Basın açıklamasında şu acil talepler sıralandı:

- Covid-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin

- Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın

- Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın, mobing ve baskılar son bulsun

- Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin, performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin

- 3600/7200 ek göstergeler sağlansın

- Fiili hizmet zammı sağlansın

- Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin

- Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan Tıp fakültelerinin, Eczacılık Fakültelerinin, Diş Hekimliği Fakültelerinin, Hemşirelik Fakültelerinin, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve Sağlık Meslek Yüksekokullarının açılmalarına son verilsin.

- OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın

- Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın

‘SAĞLIKTA İLAVE ÜCRETLER KALDIRILSIN’

- Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın

- Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dahil olsun

- Özel hastanelere verilen her türlü teşvik kaldırılmalıdır. Özel hastaneler ile SGK anlaşma yapmamalıdır. Özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçen kamu sağlık kurumlarına aktarılmalıdır.

- Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu sağlık kurumlarında idareci belirlenmeleri kriterlere uyanlar arasında o kurumlarda çalışan kişilerce seçim yöntemi ile olmalıdır.

- Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğundan, fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödenmeli, ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uygulanmalıdır.

YİNE RANDEVU VERİLMEDİ

Öte yandan sağlık emekçileri 134 gündür kendilerine randevu verilmediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir kez daha randevu talep etti. Sağlık emekçilerinin randevu talebi yine reddedildi.