Kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanabilmesi için kanun teklifi

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi verdi.11-10-2021 16:20

İleri Haber

HDP’li Dilşat Canbaz Kaya, kadınların evlenmeden önceki soyadını kullanabilmeleri için kanun teklifi verdi. Dilşat Canbaz Kaya, teklif gerekçesinde “Kendi soyadı ile birlikte eşinin soyadını kullanan kadınların birçoğu mesleki ve sosyal yaşantılarında karışıklıklarla karşılaşmakta ve iki soyadının sebep olduğu karmaşa sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na bir kanun teklifi verdi.

Dilşat Canbaz Kaya, teklif gerekçesinde, “Soyadının; bireylerin mesleki, özel ve sosyal yaşantılarındaki tanınırlıkları açısından önem arz ettiği aşikardır. Kendi soyadı ile birlikte eşinin soyadını kullanan kadınların birçoğu mesleki ve sosyal yaşantılarında karışıklıklarla karşılaşmakta ve iki soyadının sebep olduğu karmaşa sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘BİRÇOK MAĞDURİYET DOĞURUYOR’

Yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen kadınların, iş bu kanun maddesi sebebiyle öncelikle Aile Mahkemelerinde dava açmak ve alınan kararı ilgili Nüfus Müdürlüklerine teslim etmek suretiyle evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanabildiğini belirten HDP’li vekil, şöyle devam etti:

Bu durum evlilik sonrasında uzun mahkeme süreci ile birlikte kadın açısından birçok mağduriyet doğurmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 187’inci maddesi ile kadınlara kocasının soyadı önünde evlenmeden önceki soyadını kullanma hakkı tanınmıştır. İş bu kanun maddesi gereğince, yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen kadınların ilgili nüfus müdürlüklerine yaptıkları başvurular reddedilmektedir. Oysaki evlenmeden önceki soyadını kullanmak istemek için haklı bir gerekçenin bulunmasına ihtiyaç olmadığı, AİHS 8 ve Anayasanın 17. maddeleri kapsamında bir insan hakkıdır ve cinsiyete dayalı olarak bir ayrıma tabi tutulmaksızın erkek ve kadın arasında eşit şekilde uygulanmalıdır. Evlenmeden önceki soyadının tek başına kullanmasına izin verilmesi gerektiği, aksi durumun Anayasa’nın 17 ve 90. ve maddesi AHİS’in ise 8 ve 14.maddelerine aykırılık teşkil edeceği gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarının da işaret ettiği üzere sabittir.

‘KADINLAR EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADLARINI KULLANABİLSİN’

Dilşat Canbaz Kaya, Anayasa ve AHİS hükümlerine aykırılık teşkil eden Türk Medeni Kanunu’nun 187’inci maddesinde değişiklik yapılarak,  kadınların evlenmeden önceki soyadını kullanabilmeleri için kanun teklifi verdi.