Kadınlardan, haklarına yapılan saldırılara karşı harekete geçme çağrısı

Mor Dayanışma, yaptığı basın açıklamasıyla, kadınlara ve haklarına yönelik saldırılara karşı başlattıkları kampanyaya destek çağrısında bulundu05-07-2020 19:18

Kadınların koronavirüs salgını sebebiyle daha sık karşı karşıya kaldığı şiddet, yoksulluk ve işsizlikle mücadele için bir kampanya başlatan Mor Dayanışma, yaptığı basın açıklamasıyla tüm kadınları haklarını savunmak için harekete geçmeye çağırdı.  

Kadınların yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"2020’nin ilk 6 ayında en az 152 kadın erkekler tarafından katledildi ve 88 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınlar erkek egemen zihniyetten beslenen iktidar ve toplum yapısı karşısında, her gün artan kadına cinayetlerine ve çocuk istismarına karşı “Yaşamak istiyorum” çığlığını yükseltiyor.

Pandemi süresince artan kadın cinayetleri, istismar ve şiddet vakalarındaki artış erkek egemen sistemin ve iktidar politikalarının sonucudur. Bu süreçte şiddet vakalarına dönüş yapmayan 183 hattı, kadınları doğru yönlendirmeyen ve hatta geri gönderen kolluk kuvvetleri, yetersiz sayıdaki ŞÖNİM ve kadın sığınma evleri, 6284 sayılı kanunun eksiksiz uygulanmaması kadınların yaşamlarına kast ediyor ve her gün kadınların, çocukların öldürülmesine açık kapı bırakıyor.

İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar açıkça kadınların ve çocukların yaşamlarına kast ediyor. En son AKP Genel Başkanvekili’nin sözleşmeye yönelik tehditleri nefret söylemi içeriyor ve erkek şiddeti ile mücadelede samimi olmadıklarını gösteriyor.

İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin kazanımıdır. Saldırılar ve tehditler kabul edilemez. Sözleşmedeki haklarımızdan ve 6284’ü savunmaktan vazgeçmiyoruz.

Bekçi yasasıyla mahallerimize ve özel hayatımıza yönelik keyfi uygulamaların önü açılmış oldu. “Ahlak Bekçiliği” misyonu kazandırılan yasa ile bekçiler, bekâr kadınları gözetleyebilecek, takip edebilecek. İstismar Af Yasa Tasarısı ile çocuk istismarı ve tecavüz evlilik yoluyla normalleştirilmek isteniyor. İnsan hakları savunucularına, kadın hakları aktivistlerine, LGBTİ+ lere yönelik tehditler ve saldırılar artarken Ceza İnfaz Yasası ile failler salıverildi.

Mahalleye bekçi değil, 6284’ün eksiksiz uygulanmasını istiyoruz! Kapsamlı çocuk koruma ve izleme merkezlerinin kurulması, şeffaf, hesap verilebilir denetleme mekanizmalarının oluşturulması zorunludur. Sığınma evleri ve yatılı gündüzlü kurumlar, kadın dernekleri ve örgütlerinin denetimine açık olmalıdır. LGBTİ’lere yönelik nefret söylemleri cezalandırılmalıdır.

Kadın işsizliği %30’ları geçmiş durumda, 1 Milyondan fazla kadın uzun sürelerle ve kayıt dışı çalıştırılıyor, 11 Milyon kadın ev işlerinden dolayı iş gücüne katılamıyor. Milyonları yoksulluğa, işsizliğe mahkûm etmeye çalışan, depresyona, intihara sürükleyen, kıdem tazminatımızdan güvenceli çalışma hakkımıza kadar her şeye göz dikmiş iktidarın kadın düşmanı politikaları yaşam hakkımızı gasp ediyor.

"Yeni İstihdam Kalkanı" paketiyle kıdem tazminatımıza el koyulmaya çalışılıyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilere getirilmesi planlanan belirli süreli sözleşme ile kıdem ve ihbar tazminatı tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Patronlara değil kadın politikalarına bütçe istiyoruz. Kıdem tazminatımız emeğimizin karşılığıdır! Patronların lütfu değildir, fona gidecek yatırım değildir!

Kadın cinayetlerinin engellenmesi ve önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin ve yargının İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı kanunu acilen eksiksiz bir şekilde uygulaması, yerel yönetimlerin Acil Şiddet Hattı’nı her mahalle için hayata geçirmesi, ŞÖNİM ve kadın sığınma evlerinin sayısının artırılması;

“Yeni İstihdam Kalkanı” paketiyle kadınlara güvencesizliği ve esnek çalışmayı dayatan, kıdem tazminatımızı gasp eden kadın düşmanı politikaların engellenmesi, kadınların ve çocukların barınma ve geçinme koşullarının sağlanması için acil eylem paketi uygulansın 

Bu amaçla başlattığımız “Harekete Geç” kampanyamız kapsamında mahallelerde kadın meclislerimizi kurmaya, erkek şiddetine, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına karşı yerel yönetimlere sorumluluklarını hatırlatmaya ve karar mekanizması olacak kadın politikalarını uygulamaya ve uygulatmaya, Bekçi Yasası ile mahallerimize ve özel hayatımıza yönelik keyfi uygulamalara ses çıkarmaya tüm kadınları çağırıyoruz.

işsizlik ve yoksulluk kıskacına karşı gelmek ve kadınları, çocukları hiçe sayan ekonomi politikalarına müdahale etmek için kadın dayanışmasını büyütmeye çağırıyor, tüm kadınları harekete geçmeye davet ediyoruz."