Kadın üniversitesi için adım atıldı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan On Birinci Kalkınma Planı'nda kadın üniversiteleri de yer aldı.10-07-2019 12:06

TBMM’ye sunulan On Birinci Kalkınma Planı'nda, Türkiye’de kadın üniversiteleri kurulacağı bildirildi. Erdoğan’ın Japonya ziyaretinin ardından kamuoyunun gündemine gelen kadın üniversiteleri, ziyaretin ardından TBMM’ye sunulan Kalkınma Planı’nın hedefleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda, dezavantajlı çocukların eğitime erişimine ve ataması yapılmayan öğretmenler sorununun çözümüne ilişkin hiçbir madde yer almadı. Öğrencilerin istediği okul türünde ve istediği okulda eğitim almasını sağlayacak düzenlemeleri de içermeyen planda, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vaat edilen 3600 ek göstergeden de söz edilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla ortaöğretim sisteminin değişmesine ve Anadolu liselerinin ders sayılarının ve içeriklerinin yeniden ele alınmasına karşın üniversite sınavında herhangi bir değişiklik öngörülmemesi de dikkati çekti.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, Kalkınma Planı’nın iktidarın yönelimlerini ve hedeflerini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Eğitim alanındaki birçok sorunun olduğu gibi devam edeceğinin görüldüğünü anlatan Bozdoğan, “Meslek liselerine dönük yatırımlarla çocukların ucuz işgücü olması, öğretmenlik meslek kanunu, profesyonel okul yöneticiliği gibi AKP’nin seçim beyannamesiyle belirlenen yönelim devam ediyor” dedi.

Kalkınma Planı’nın 560’ıncı maddesinde yer alan, “Japonya örneğinin incelenerek, kadın üniversitelerinin açılması” maddesinin içerik ve hazırlanma şekli açısından sorunlu olduğunu vurgulayan Bozdoğan, şunları söyledi:

“Sadece kadınların eğitim alacağı üniversitenin kendisi, üniversitelerin varlık nedeni ve doğasına aykırıdır. İnsan, doğa ve toplum yararına bilim üretilen, özgürlük mekanları olarak üniversiteleri kabul ettiğimizde, önerilen hedef bu amaca uygun değildir. Önerilen, siyasi iktidarın inşa etmeye çalıştığı geleceğin kurucu unsurlarından biri olarak üniversiteyi kullanmaktır. Bu anlamı ile kabul edilmesi mümkün değildir.”

Erdoğan’ın gündeme getirdiği kadın üniversitelerinin bir hafta sonra Kalkınma Planı’na eklenmesinin anlaşılamaz olduğuna dikkati çeken Bozdoğan, “Hiçbir bilimsel süreç işletmeden bu maddenin metinde yer alması, taslağın geneli ile ilgili de bir fikir vermektedir. Bu anlamı ile taslak toplumun tamamının değil sadece hazırlayanların hedefleri ve önceliklerini içermektedir” ifadelerini kullandı.