KADEM Başkanı: Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, katıldığı basın toplantısında yaptığı gerici konuşmada "Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir" dedi.11-07-2019 17:21

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Gümrükçüoğlu, yaptığı konuşmada LGBTİ+ düşmanı şekilde konuşarak "Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir" dedi.

Toplumsal cinsiyet konusuna ilişkin konuşacağını söyleyen Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Bu alanda da ciddi bir kavram kargaşası var. Herkesin bildiği gibi, cinsiyet, kadın ve erkeğe işaret eder. Üçüncü bir cins yok yani. Toplumsal cinsiyet de, literatürde, bu kadın ve erkeğe kültürlerin, toplumların yüklediği rol ve görevleri ifade etmek için kullanılır. Bu rollerin dağılımı, ne yazık ki her zaman adil ve insan onuruna yakışacak şekilde olmamaktadır. Toplumsal cinsiyet bazen olumlu, bazen de olumsuz yansımalarıyla karşımıza çıkar. Bu rollerin kadına ya da erkeğe mağduriyet oluşturduğu durumlara, kültürel dahi olsa, karşı çıkıyoruz" dedi.

'EŞCİNSELLİK VE BENZERİ AKIMLAR YARADILIŞA AYKIRI, SAPKIN EĞİLİMLERDİR'

Gümrükçüoğlu, “Burada bizim beklentimiz toplumsal cinsiyet adaleti gereği, kadın ve erkek rollerinin bir tarafa zarar vermeyecek şekilde tesis edilmesidir. Burada bizim duruşumuz çok nettir: eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir. Herkesin insan haklarına sahiptir ve bu haklar korunmalıdır. Ancak bu sapkın eğilimler inancımıza ve kültürel değerlerimize tamamen aykırıdır. Bunu tartışmak bile abesle iştigaldir. Bunun yanında, bu sapkın eğilimler, neslin devamı, birey ve aile sağlığı açısından da çok sakıncalıdır. Dolayısıyla bu eğilimlerin toplumsal olarak görünür olmasına, teşvik edilmesine kesinlikle karşıyız. Yeni bir cinsiyet üretmeye çalışmak, bunu meşru kılmak ve Yaratılışı değiştirmeye yeltenmek kimsenin haddi değildir. KADEM için toplumsal cinsiyet, yalnız ve yalnız kadın ve erkeğe toplumların yüklediği farklı görev ve sorumlulukları ifade eder. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşcinsellik değildir" şeklinde konuştu.