Kaçak inşaata kılıf: Erdoğan'ın Ahlat Sarayı Meclis'te onaylandı!

Görüşmeler öncesi Genel Kurul Salonunda görülmeyen AKP’li milletvekilleri Saray yapımını da içeren 20. maddenin görüşülmesi için Genel Kurula geldi. Yapılan oylama sonucu Erdoğan'ın bir 'kaçak saray'ı daha kılıfına uyduruldu.12-02-2020 18:51

İleri Haber

AYM kararına rağmen inşaatı süren Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili AKP'nin sunduğu teklif, Meclis'te kabul edildi. Buna göre, kaçak devam eden inşaat yasal hale getirildi.

Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına rağmen kaçak inşaata yasal kılıf giydirme amaçlı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda oylandı. Görüşmeler öncesi Genel Kurul Salonunda görülmeyen AKP’li milletvekilleri Saray yapımını da içeren 20. maddenin görüşülmesi için Genel Kurul'a geldi.

Yeter sayısı konusunda şüphe duyan AKP Grubunun, sayıyı tamamlamak için 'sataşma var' gerekçesiyle vakit kazanmaya çalışması dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu da toplantı yeter sayısı talep ederken, yapılan sayımda 201 olan yeter sayısının bulunduğu tespit edildi.

Görüşmeler öncesinde salonun durumu:

KABUL EDİLDİ

Yapılan oylama sonucu 20.madde oy çokluğuyla kabul edildi. 

20. MADDE NE DİYOR?

AKP'nin sunduğu teklifin 20. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Bitlis İli, Ahlat İlçesinin topografık yapısı ve geri sahasındaki doğal ve yapay kısıtlayıcı koşullar sebebiyle, Kıyı Kanununa tabi alanlarda bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak kamu yapısının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğundan, ekli kroki ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kıyı Kanununa tabi kısımlarında, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesini de teminen imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilmesi amaçlanmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız. Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı yeri milli park ilan ettik.” demişti.

AKP, 2019'un Ocak ayında çıkardığı “torba yasa” ile Kıyı Yasası’na madde ve krokiler eklemişti. Yasaya göre Çandarlı limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ile Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kıyısına yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Kıyı Yasası’ndaki kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümler uygulanmayacaktı. Aralarında köşkün de bulunduğu yapılar için kıyılar doldurulabilecek, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılabilecek, kum, çakıl alınabilecekti.

Yine yasadaki, “kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” hükmü de uygulanmayacaktı. Yasanın “kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez” sınırlaması dikkate alınmayacaktı. Özetle bu yapıların inşası sırasında kıyılarda her türlü değişiklik yapılabilecekti.

CHP'nin düzenlemeye yaptığı itiraz sonucu AYM, düzenlemeyi Anayasanın Cumhuriyetin niteliklerinin sıralandığı 2. maddesi, kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesi ile sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 56. maddelerine aykırı bularak iptal etti. Yasadaki maddenin yanı sıra yasaya ekli krokiler de iptal edildi. Bu krokilerde “köşk alanı” da yer alıyordu. Karar oyçokluğuyla alındı. 4 üye muhalif kaldı. Mahkeme yürürlüğün durdurulması talebini ise reddetti.