Joker: Ezilmişlerin isyanına gayri ihtiyari bir kıvılcım, sorunlu bir sembol05-10-2019 10:15

Kaya Özkaracalar