İzmir Barosu'ndan Dünya Kız Çocukları Günü açıklaması: 'Kutlama değil, mücadele günü'

İzmir Barosu tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir açıklama yapıldı.11-10-2021 17:12

İleri Haber

Dünya Kız Çocukları Günü’ne ilişkin İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Kız çocukları için kutlanacak bir gün değil, eşitsizlikle mücadele günüdür” denilirken, her türlü eşitsizlikle mücadele vurgusu yapıldı.

İzmir Barosu tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir açıklama yapıldı. “Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nda da belirtildiği üzere ‘18 yaşını doldurmamış kişi, çocuktur’ kuralından yola çıkarak özellikle kız çocuklarının en sık yaşadığı hak ihlallerinden birinin zorla evlendirilmek olduğunu söyleyebiliriz” denilen açıklamada, kanunların esnetilmeden uygulanması ve çocuk yaşta evliliğin meşrulaştırılmaması vurgulandı.

Resmi istatistiklerin verildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Devletin temel insan hakları yüküm ışığında çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kanunlar esnetilmeden uygulanmalı ve çocuk yaşta evlilik meşrulaştırılmamalıdır. TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında toplam evlenme sayısı 487.270, toplam evlenen kız çocuk sayısı 13.014 olup kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranları %2,7 iken, aynı yaş grubunda olan oğlan çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı ise %0,1’dir. Ayrıca 25 Şubat 2021 tarihinde TÜİK’te yayınlanan evlenme istatistiklerine göre, 2020 yılında 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının yaklaşık %88’i kendilerinden 4 ilâ 33 yaş büyük erkeklerle evlendirilmiştir. Bu istatistikler sadece resmi olan evliliklerle ilgili bilgi vermekte olup; nüfus idaresine bildirilmeyen çocuk yaşta evlilikler TÜİK kayıtlarına geçmemektedir. Bu da çocuk yaşta evlilik rakamlarının aslında çok daha yüksek olduğu gerçeğini göstermektedir.

‘KUTLANACAK DEĞİL, MÜCADELE EDİLECEK GÜN’

“11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kız çocukları için kutlanacak bir gün değil, eşitsizlikle mücadele günüdür. Bu nedenle sürekli ve kararlı bir politika ile kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması için etkin mücadele yöntemleri oluşturulmalı, kız çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır” denilen açıklamada, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye dair en önemli araçlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarının bir an önce geride bırakılarak, sözleşme etkin bir şekilde uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

‘HER ALANDA EŞİTSİZLİKLERLE MÜCADELE EDİLMELİ’

Açıklama şöyle tamamlandı:

Bu doğrultuda günlük hayatta kullanılan dilden ev içi emeğin paylaşımına, eğitime erişimden çocukların hayatını etkileyen her türlü kalıp yargıya, dijital platformlardaki güvenlikten pandeminin kız çocukları üzerindeki özgü etkilerine kadar her alanda eşitsizlikle mücadele edilmelidir.

İzmir Barosu olarak bugün bir kez daha başta Afganistan’da Taliban’ın hedef aldığı kız çocukları olmak üzere, herkesi çocukların haklarını ihlal eden her türlü tutum, eylem, karar ve politikanın karşısında durmaya ve etkin müdahaleye çağırıyoruz. İzmir Barosu bu süreçte Çocuk Hakları Merkezi aracılığıyla yaptığı tüm faaliyetlerle çocuk haklarının korunmasına ve geliştirilmesine destek olmaya, halihazırda çocukların başvurabildiği danışmanlık mekanizmasıyla çocukların güçlendirilmesine katkı sunmaya, ihmal ve istismarla mücadele etmeye devam edecektir.