İzmir Barosu’ndan bakanlıklara ödenek tepkisi

İzmir Barosu’ndan bakanlıklara ödenek tepkisi

İzmir Barosu tarafından Adalet ve Maliye bakanlıklarına bir yazı gönderildi. Yazıda, CMK görevi alan avukatların ödemelerinin tam ve zamanında yapılması istenildi.

İleri Haber

İzmir Barosu, CMK görevi alan avukatların ücretlerinin, aylar sonra, gecikmeli ödenmesine tepki gösterdi. İki bakanlığa gönderilen yazıda, iktidarın kamu yararına aykırı yatırımlarına dikkat çekilerek “CMK görevlendirmeleri kapsamında görev alan meslektaşlarımıza hak ettikleri ücretler için aylardır ödenek gönderilmemektedir.” denildi.

İzmir Barosu tarafından Adalet ve Maliye bakanlıklarına bir yazı gönderildi. Yazıda, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) görevi alan avukatlar tarafından Baro’ya verilen raporların bir hafta içerisinde incelenip ödeme için Cumhuriyet savcılıklarına teslim edildiği;  buna rağmen Bakanlıkça sadece ayda bir defa ödenek gönderildiği ve gönderilen bu ödeneğin teslim edilen raporların tamamının ücretini kapsamadığı, eksik ücretler sebebiyle görevli avukatların ücretlerini aylarca geriden aldıkları ifade edildi.

 “Uçak inmeyen havaalanları, araba geçmeyen köprüler ve otoyollar için garanti ücretler ödenerek kamu kaynakları kamu yararına aykırı şekilde kullanılmaya devam ederken, CMK görevlendirmeleri kapsamında görev alan meslektaşlarımıza hak ettikleri ücretler için aylardır ödenek gönderilmemektedir” denilen yazıda, avukatlar tarafından gönderilen ödeme listeleri uyarınca makbuz kesilip, kesilen makbuzların Başsavcılığa teslim edilmiş olduğunda; yasal sürelerinde bu makbuzlara ilişkin KDV’lerin de ödendiği kaydedildi.

‘ÖDENMEYEN ÜCRETİN VERGİSİ ALINIYOR’

Ödenek yokluğundan bahisle kestirilmiş makbuzlara ödeme yapılmaması nedeniyle, avukatların alamadıkları ücretlere ilişkin vergileri ödemek zorunda kaldığının altı çizilen açıklamada, rapor verilmesi ile ödeme yapılması arasındaki zaman makasının ortadan kaldırılarak; ücretlerin, makbuzun kesilmesinin hemen ardından ödenmesinin sağlanması ve Başsavcılıklara gönderilen tüm raporları kapsayan ücret tutarında ödeneğin –makbuz tutarlarına bakılmaksızın- ivedilikle Başsavcılıklara gönderilmesi istenildi.