İTÜ'lü bilim insanlarından müsilaja karşı 10 çözüm önerisi

İTÜ'lü bilim insanlarından müsilaja karşı 10 çözüm önerisi

İTÜ'den bilim insanları, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaja ilişkin hazırladıkları raporda müsilajla mücadele için 10 öneri sundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) bir grup bilim insanı, Marmara Denizi’ni ve canlı yaşamını tehdit eden müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin hazırladığı raporda 10 öneride bulundu.

İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Prof. Dr. Özcan Arslan’ın da aralarında bulunduğu ekibin hazırladığı raporda “Marmara Denizi havzasındaki belediye atıksularının yüzde 53’ü mekanik arıtma, % 42’si ileri biyolojik arıtma, yüzde 5’i ise biyolojik arıtma sonrası denize deşarj edilmekte. Büyükçekmece Baba Burnu ~ Tuzla Yarımadası aksı kuzeyi ile İzmit Körfezi doğu bölgesinde alt tabakadaki çözünmüş oksijen seviyelerinin < 2 mg/L olduğu gözlenmekte" denildi.

Bilim insanları, müsailaj sorununa karşı şu 10 öneride bulunuldu:

- Marmara Denizi’ni, Boğazları ve deniz bağlantılarını içine alan Marmara Havzası bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmeli.

- Üniversite-kamu-sanayi-özel sektör-STK iş birlikleri geliştirilmeli. 

- İleri Biyolojik AAT çıkış sularının azami oranda kentsel yeşil alanların sulamasında ve/veya endüstride kullanılarak, Marmara’ya verilen atıksu miktarının azaltılması sağlanmalı.

- Atıksu arıtma tesislerinde geri kazanıma öncelik verilmeli.

- Sanayi tesislerinin tehlikeli maddeleri belediye kanal şebekesine deşarj etmeleri önlenmeli. 

- Marmara Denizi üst tabakasında ekolojik şartların oluşumu desteklenmeli.

- Su kalitesi sürekli takip edilmeli, yaptırım uygulanmalı.

- İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin işletimi yaygınlaşmalı.

- Aktif uydu sistemleri incelenerek çalışmalara entegre edilmelidir. 

- Marmara Denizi ve Havzası için karar destek sistemi olarak da hizmet edecek dinamik bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmalı. 

DAHA FAZLA