İTÜ öğrencisine verilen uzaklaştırma cezasına mahkeme engeli!

Cezaya ilişkin başvuruyu görüşen İstanbul 9. İdare Mahkemesi, ilgili disiplin cezasıyla ilgili ‘durdurma’ kararı verdi.17-02-2020 19:43

İleri Haber

İTÜ yönetiminin ve ÖGB'nin tüm baskılarına rağmen okuldaki özel işletmelerin fiyatlarının yüksek olmasına karşı boykota devam eden 7 öğrenciye ‘bir yarıyıl için uzaklaştırma’ cezası verilmişti. Cezaya ilişkin yapılan başvuruilgili kararını veren mahkeme, bir öğrencinin disiplin cezasıyla ilgili ‘durdurma’ kararı verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri 18 Aralık 2019 tarihinde okuldaki özel işletmelerin kantin fiyatlarının çok yüksek olmasına karşı boykot kararı almıştı.

Öğrenciler kampüste öğrenci kantini kurarken, boykot kapsamında merkezi derslikte çay, kahve vb. ürünleri ücretsiz dağıtmıştı.

ÖĞRENCİLERE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Okullarında sürdürdükleri boykota, İTÜ yönetiminin ve ÖGB'nin tüm baskılarına rağmen devam eden öğrencilere soruşturma açılmasının ardından, İTÜ Rektörlüğü’nün kararına göre 7 öğrenciye ‘bir yarıyıl için uzaklaştırma’ cezası verildi.

HAK ARAYAN ÖĞRENCİLER HUZURU BOZUYORMUŞ!

İTÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan görevlendirme yazısında, uzaklaştırma cezası alan öğrencilere “Öğrenme ve öğretme hürriyetinin engelleyici veya ‘yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak’ ve ‘izin almadan toplantılar düzenlemek’ eylemlerini işlediğiniz tespit edilmiştir” denildi.

MAHKEMEDEN ‘DURDURMA’ KARARI

Ceza verilen öğrencilerden Eren Çağlar Başbağ tarafından disiplin cezasının iptaline ilişkin İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Başvuruyu görüşen mahkeme, “Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  karar verdi.

Mahkeme ayrıca savunma ile ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına ve dava konusu işlemin dayanağı sorularak işleme ilişkin bilgi ve belgelerin, davacıya ilişkin disiplin soruşturması dosyasının onaylı ve okunaklı birer suretinin istenilmesine karar verdi.