İşyerinde tükenmişlik sendromu yaşayanlar gittikçe artıyor

Türkiye’de ve dünyada işinden memnun olmayan ve tükenmişlik sendromu yaşayanların sayısı günden güne artıyor.10-10-2017 15:16

Araştırmalara göre, Türkiye’de ve dünyada işinden memnun olmayan ve tükenmişlik sendromu yaşayanların sayısı gittikçe artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün temasını ‘İşyerinde Ruh Sağlığı’olarak belirledi. Çünkü çalışmalar, işyerinde tükenmişlik sendromu yaşayanların sayısında da, bundan kaynaklı olarak ekonomik maliyette de artış olduğunu söylüyor.

Yine araştırmalara göre, tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik hamleler, bu kayıplardan çok daha az maliyetli.

NTV'nin aktardığına göre; Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaş, sadece işsizliğin değil, olumsuz ve stresli bir çalışma ortamının da bu sendromda etkili olduğunu belirtiyor:

"Çalışanın iş yükünün artması, iş yükünün bir bölümünün ‘gereksiz’ olarak algılanması, uzun mesai saatleri, görev dağılımı ve rollerin net olmaması, çalışanların olumlu geri bildirim almaması, düşük ücretler memnuniyetsizliğin yanı sıra fiziksel ve ruhsal sağlık için riskli bir işyeri ortamı oluşturuyor."

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Tükenmişlik sendromunun en sık görülen belirtileri; iş yerindeki zamanının çoğunda fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak yorgun hissetmek, motivasyon düşüklüğü, karamsarlık, aşırı tepkisellik, konsantrasyon sorunları, kapasitesinin altında iş performansı gösterme, iş arkadaşları ile sık problem yaşama, iş dışında da sık sık iş sorunlarını düşünme ve iş doyumunun genel olarak azalması olarak biliniyor. Bu belirtiler aynı zamanda depresyon göstergesi de olabiliyor.

Tükenmişlik sendromu İngilizcede “burnout syndrome” olarak geçiyor. “Burnout” sözcüğü, tamamen yanıp, tükenmek anlamına geliyor. Stresli iş yaşamı, artan iş yükü, işi sürekli olarak eve taşımak, iş ile özel hayat arasında denge kuramamak bazı insanlarda tükenmişlik (burnout) sendromuna davetiye çıkartıyor.