İsyancı kolektivizme yazık etmeyelim03-04-2021 02:01

Metin Çulhaoğlu

Matematikte eğrilerin “tepe noktaları” olduğunu biliyoruz.

Örneğin yükselen bir eğri bir noktada “durur” ve ardından inişe geçer. Matematikte böyledir; ancak, aldıkları oya göre değerlendirildiğinde, siyasal iktidarların yükseliş ve düşüş eğrilerinin matematikteki kesinliği taşımasını bekleyemeyiz. Öyle etmenler devreye girebilir ki başka pek çok açıdan “iniş halindeki” bir siyasal yapı bir noktadan diğerine oylarını artırabilir de…

Yazının devamı için tıklayınız