İstinaf Önderoğlu, Fincancı ve Nesin hakkındaki beraat kararını bozdu

İstinaf Mahkemesi, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştıkları için haklarında açılan davadan beraat eden Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin hakkında verilen beraat kararını bozdu.03-11-2020 22:43

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem ile dayanışma için bir günlük bir günlük Eş Genel Yayın Yönetmenliği görevi yaptıkları için haklarında açılan davadan beraat eden  Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin hakkında verilen kararı bozdu.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem'de dayanışma amacıyla bir günlük Eş Genel Yayın Yönetmenliği yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin hakkında dava açılmıştı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dayanışmanın suç olmadığına karar vermiş ve bu isimler hakkında beraat kararı vermişti.

Beraat kararını bozan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, verdiği kararda şu ifadeleri kullandı:

“Her ne kadar mahkemesince " sanıkların Özgür Gündem isimli gazetede birer günlük yayın yönetmeni olarak göründükleri, sanıkların gazete künyesinde isimlerinin geçmesine karşılık bu görevi fiilen yerine getirdiklerine, gazete nüshasındaki içeriklerden bilgilerinin olduğuna dair dosya kapsamında delil bulunmadığı, bu nedenle sanıkların Basın Kanunun 11. Maddesi kapsamında düzenlenen cezai sorumluluklarının olduğundan bahsedilemeyeceği, yukarıda bahsedilen isimsiz olarak yayınlanan haberlerden gazetenin asıl sorumlu yazı işleri müdürü olan İnan Kızılkaya'nın sorumlu olması gerektiği, bu nedenle bu suçun işlenmesi için aranan yasal koşulların somut olaylarda gerçekleşmediği" gerekçesiyle ayrı ayrı beraat  kararı verilmiş ise de; Davaya konu gazetede ne yayınlandığını bildiği savunmalarına yansıyan sanıkların gazetedeki içeriği destek kasıtlarının varlığı gözetilmediği gibi birlikte sorumlu oldukları iddia edilen ve mahkemece istinafa konu her bir sanık hakkındaki davalarda tefrik kararı verilen (ve 11/01/2017 tarihli duruşmada İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/25 esas dosyasında birleştirilmesi amacıyla tefrik edildiği belirtilen) diğer sanık İnan Kızılkaya'nın anılan sanıklara gazetede yayınlanan içerikle ilgili bilgi verip vermediği sorularak ve her bir sanık hakkındaki dava dosyası tefrik edilen sanık İnan Kızılkaya hakkındaki davalar ile gerektiğinde birleştirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile karar verilmesi, Kanuna aykırı, istinaf talebinde bulunanların itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMK'nın 280/1-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMK'nın 284 ve 280/1-f maddeleri uyarınca kesin olmak üzere, 20/10/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”