İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Erdoğan'ın bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.30-12-2020 08:57

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında iş kanuna eklenen geçici madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinin süresi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıldı.

NİSAN AYINDA BAŞLADI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020'de eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. 

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti. 

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, cumhurbaşkanına bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.