İstanbul'daki skandal Meclis gündeminde: 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile kürtaj yaptıran kadınların ilgisi nedir?'

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kürtaj yaptıran kadınların bilgisinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden istenmesine yönelik skandalı Meclis gündemine taşıdı. Yüceer, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle 5 soru yöneltti.11-09-2019 10:58

Tugay Candan - @TugayCandann

Mail: tugaycandan@ilerihaber.org

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’nden kürtaj yaptıran kadınların bilgisinin istenmesine yönelik skandal Meclis gündemine taşındı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İçişleri Bakanı Soylu’ya “İl Sağlık Müdürlüğünden Kürtaj yaptıran kadınların listesini istemiş olmasının gerekçesi nedir? “ diye sordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul  İl Sağlık Müdürlüğü’den kentteki tüm hastanelerde ‘polikistik over sendromu’ndan muzdarip olan ve kürtaj yaptıran 30 ile 40 yaş aralığındaki kadınların listesinin istenmesine yönelik skandalın kamuoyuna yansımasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Candan Yüceer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Yüceer kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, kanunla ve yönetmelikle yasaklanmış olmasına rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün böyle bir talepte bulunmasının İstanbul’da sağlık hizmeti alan kadınları tedirgin ettiğini, kürtaj yaptıran kadınların fişlendiği kaygısı yarattığını belirtti.

‘KAYGILARI DOĞRULAR NİTELİKTE’

Yüceer, bilimsel araştırmalarda dahi hastanın rızası olmadan bilgilerinin paylaşılamayacağı ortadayken İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kürtaj yaptıran kadınların bilgilerini istemesinin bu kaygıları doğrular nitelikte olduğunu vurguladı.

‘KANUNA RAĞMEN LİSTENİN İSTENMİŞ OLMASININ GEREKÇESİ NEDİR?’

Yüceer, Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu 5 soruyu yöneltti:

1- Hasta hakları yönetmeliğinin 23. maddesinde; “Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz” denilmesine rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüğünden Kürtaj yaptıran kadınların listesini istemiş olmasının gerekçesi nedir?

2- ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘rüşvet’ ve ‘Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret’ konularından yürütülen soruşturma ile kürtaj yaptıran kadınların nasıl bir ilişkisi vardır?

3- Hasta Haklarına aykırı olduğu halde neden “polikistik over sendromu” yaşayan kadınların bilgileri istenmiştir?

4- Yukarıda anılan yönetmelikte “Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir” denilmektedir.  Hasta haklarına ve temel insan haklarına aykırı olan bu talebi sağlık bakanlığına gönderen kişi/ kişiler hakkında herhangi idari veya hukuki bir işlem yapılmış mıdır?

5- Daha önce Sağlık Müdürlüklerinden Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarca böyle bir talepte bulunulmuş mudur?