İstanbul'daki eski kışla arazisi imara açıldı

İstanbul'daki eski kışla arazisi imara açıldı

Beşiktaş'taki arazinin büyük bir kısmı konut imarına açıldı.

İstanbul'da Orhaniye Kışlası sınırları içindeyken 2018 yılında vakfa devredilen arazi, tarihi sit koruması iptal edilerek ranta açıldı. 19 bin metrekarelik arazinin 13 bin metrekarelik kısmı "gelişme konut alanı" oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Yıldız Parkı'nın yanında bulunan ve "doğal sit alanı"  koruması altındaki eski kışla arazisinin imar planlarını onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre 3 parselden oluşan 19 bin metrekarelik arazi, Yıldız Parkı'ndan Palanga Caddesi ile ayrılıyor. Arazinin kuzeydoğusunda Ortaköy Musevi Mezarlığı bulunurken, parsellerden birinde de tarihi çeşme yer alıyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre arazi mevcut planlarda "askeri alan" olarak işaretliydi ve Orhaniye Kışlası sınırları içindeydi. Orhaniye Kışlası, 2. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı'nı korumak amacıyla inşa edilmişti. Uzun süre silahhane olarak hizmet verdi. 1979 yılına kadar muhabere kışlası olarak kullanıldı, 1979 yılından sonra Merkez Komutanlığı'na devredildi.

VAKFA DEVREDİLDİ

Kışla içinde kalan Hazine'ye ait 2 parsel ve mülkiyeti İBB'ye ait bir parsel, Vakıflar Kanunu'nun geçici 11. maddesi kapsamında Ortaköy Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı adına 2012 yılında tapuya tescil edildi. İstanbul Merkez Komutanlığı tarafından 2018 yılında da arazi vakfa teslim edildi.

TARİHİ SİT ALANI SINIRINDAN ÇIKARILDI

Kışla sınırları dışına çıkarılan parseller, "Yıldız Sarayı Tarihi ve Doğal Sit Alanı" sınırlarında yeniden düzenlemeye gidildiği sırada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 yılında aldığı karar ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.  

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14 Haziran 2022 tarihli kararıyla ise parseller, tarihi sit alanı sınırından çıkarıldı. Planlama alanı, tarihi sit sınırları dışında ancak doğal sit sınırları içinde kaldı.

Silahhane binası

'GELİŞME KONUT ALANI' OLDU

Parsellerin vakıf mülkiyetine geçmesi ve alınan sit kararları nedeniyle yeniden plan yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Askıya çıkan yeni planda arazinin 13 bin 452 metrekaresi "gelişme konut alanı" oldu. Tescilli kültür varlığı olan silahhanenin bulunduğu bin 483 metrekarelik alan ise "sosyal kültürel tesis alanı" olarak belirlendi. Bu alanlarda inşaat için yükseklik 5 kat olarak belirlendi. Arazinin 2 bin 235 metrekaresi park, 2 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

İBB'DEN UYARI

Plan teklif ile ilgili görüşü sorulan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, toplam inşaat alanının 26 bin 260 metrekare artırıldığını belirledi. İnşaat oranının ve bina yüksekliklerinin çevre yapılaşma koşullarına göre çok yüksek olduğu belirtilerek bölgeye ek nüfus ve trafik yükü getirileceğine dikkat çekildi. Kültür varlığı olarak tescilli binanın bulunduğu parselde 5 kat olacak şekilde yapılaşma önerilmesinin, tescilli binanın önüne geçerek arka planda kalmasına sebebiyet vereceği vurgulandı.

ALANDA SU YOLLARI VE AĞAÇLAR YER ALIYOR

Alandan tarihi Hamidiye ve Taksim Suyolları yolları geçiyor. Planlama alanı ve içinde bulunduğu bölge yüksek tehlikeli deprem bölgesi içinde yer alıyor. Ayrıca alanda kızılçam ve doğu çınarı ağaçları yer alıyor.

DAHA FAZLA