İstanbul’da yoksulluğun tablosu: Halkın yüzde 90'ı temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi nisan ayında yapılan Kent Yoksulluğu araştırmasını yayımladı. Rapora göre hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada yoksun kaldığı ve halkın yüzde 70'inin ise bankalara borçlandığı gözlemleniyor.21-05-2020 13:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul İstatistik Ofisi, 33 ilçede 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Kent Yoksulluğu araştırmasının verilerini paylaştı. Bu verilerin ortaya koyduğuna göre hanelerin yaklaşık yüzde 90’ı temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve hanelerin yaklaşık yüzde 70'inin bankalara borçlandığı gözlemleniyor.

Araştırma için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hane halkı aylık gelir 2.500 TL ve altında olan hanelerden 1.228 haneyle bilgisayar destekli telefon anket yöntemiyle veri toplandı.

‘YÜZDE 47’NİN DÜZENLİ BİR GELİRİ YOK’

Araştırmaya katılan hanelerin %28,1'inde 4 kişiden fazla kişi yaşıyor.

Araştırmaya katılan haneler içinde en yüksek paya %30,3 ile 4 kişilik aileler sahipken, tek kişinin yaşadığı hanelerin örneklem içindeki oranı %5,6 oldu.

Hanelerin %81'inde çocuk bulunuyor, çocukların %62,5'i okula gidiyor. %26,4'ünde ise 65 yaş üstü bireyler yaşıyor.

Çocuklu haneler içinde 3 ve daha fazla sayıda çocuğun yaşadığı hane oranı %31,5 iken, iki çocuklu haneler %44,4 ile en fazla paya sahip oldu. Hanelerin %26,4'ünde 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı gözlendi.

Hanelerde yer alan kişilerin %53,5'inin SGK'ye kayıtlı olmadığı, %47,3'ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü.

Meslek dağılımına bakıldığında ise katılımcıların %37,2'si bir mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini işçi olarak belirtenler %23,5, tekstil sektörü olarak belirtenler ise %11,5 oranında gözlendi.

Çalışan kişilerin olduğu hanelerin %89,3'ünde tek kişi gelir getirici faaliyette bulunurken, 2 kişinin çalıştığı ailelerin oranı %9,7 oldu. Çocuklu hanelerin %7'sinde 18 yaş altında olup çalışan çocukların olduğu gözlendi.

‘YÜZDE 70’İN BANKALARA BORCU VAR’

Hanelerde kredi kartı sahipliği oranı %35,2 iken, kredi kartı sahiplerinin %57'sinin biriken borcunun olduğu kaydedildi.

Katılımcıların %5,7'si ise kredi kartı olmamasına rağmen borçlarını ödemeye devam ettiğini belirtti.

En fazla bankaya borçlanıldı, ikinci sırada esnaf yer aldı. Hanelerin %33,7'si birden fazla yere borçlu olduğunu belirtti.

Hanelerin %70,6'sının kredi kartı ve kredi olarak bankalara, %20'sinin esnafa, %14,3'ünün ise akrabalarına borçlu olduğu görüldü.

YÜZDE 90 TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Katılımcılara ekonomik koşullarını göz önüne aldıklarında bazı temel ihtiyaçlara ne düzeyde erişebildikleri soruldu. Hanenizin ekonomik olarak; haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı sorusuna %91,8'i; eskimiş mobilyalarınızı değiştirebiliyor musunuz sorusuna %94,3'ü; ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alabiliyor musunuz sorusuna %92,6'sı, evinizi istediğiniz kadar ısıtabiliyor/soğutabiliyor musunuz sorusuna ise %89,6'sı hayır cevabı verdi.

Hanelerin %92,6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda olmadığını belirtti.

Hanelerin %40,1'inde bulaşık makinesi, %11,6'sında çamaşır makinesi bulunmuyor.

Hanelerin sadece %1,1'inde klima bulunurken, LCD/LED/Plazma TV bulunmayanların oranı ise %29 olarak kaydedildi.

Hanelerin %49,3'ünde sabit hat ya da mobil abonelik düzeyinde internetin olmadığı görüldü.

Araştırmayı görmek için tıklayınız.