İstanbul'a bir büyük ihanet daha: Bakanlıktan Kanal İstanbul projesi güzergahını ranta açmak için yeni hamle

Gayrimenkul yatırımları ve büyük projeler uğruna İstanbul ili Avrupa yakası 1/100.00 ölçekli Çevre Düzenlemesi Planı değişiyor.27-06-2020 09:30
(Kırmızı halka içinde gösterilenler plan değişikliği ile özel proje alanı yapılan yerlerdir.)

Doğan Ergün - @dgnergun

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesi güzergahında özel proje alanları yaratarak gayrimenkul yatırımları yapılabilmesinin önünü açacak bir adım attı. İstanbul Avrupa yakası  1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında revizyon gidildiği, 26 Haziran tarihi itibariyle değişikliğin bir ay süreyle askıya çıkarıldığı duyuruldu. 

Plan değişikliği İstanbul Avrupa yakasında yaklaşık 33474 hektarlık alanı kapsıyor. Böylece bakanlık, Kanal Istanbul projesi güzergahında alanların da bulunduğu bu bölgede özel proje alanları oluşturabilecek, yapı yoğunluğu ve emsal gibi süreçleri istediği gibi belireyebilecek. 

Bakanlık bu değişikliğin hızlı tren, köprü gibi "büyük projelerle" de ilişkili olduğunu belirtti.

Değişikliğin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yatırım kararlarının bir arada değerlendirilip kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve kapsamlı bir iyileştirme yaklaşımı ile doğal afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında uygulama bütünlüğünün sağlanması bakımından, rezerv yapı alanı ve dolgu alanlarını kapsayan, alt ölçekli planlama çalışmalarını yönlendirecek şekilde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği hazırlanmıştır."

https://webdosya.csb.gov.tr/db/istanbul/duyurular/web-20200626153748.rar