İstanbul Tabip Odası'ndan Bilim Kurulu'na açık mektup

İstanbul Tabip Odası, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin kamuoyu ve sağlık emekçileri tarafından sağlık meslek odalarına gelen bazı soruları açık mektupla Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi doktorlara iletti.29-04-2020 14:19

İleri Haber

İstanbul Tabip Odası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gerek sağlık emekçileri gerekse kamuoyu tarafından sağlık meslek odalarına gelen bazı soruları açık mektup yazarak Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi doktorlara iletti.

Bilim Kurulu'nun aldığı iddia edilen kararların, kurulun bir sözcüsü ya da üyesinin resmi açıklamasıyla iletilmediğinin ve siyasilerden öğrenildiğinin ifade edildiği mektupta, Bilim Kurulu üyelerine ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandeminin kontrol altına alındığı, Erdoğan’ın bir ay sonra 'çifte bayram yaşayacağımız' şeklindeki açıklamalarına katılıyor musunuz?'' sorusu yöneltildi.

Açık mektubun tamamı ise şu şekilde:

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye’nin COVID-19 Pandemisine karşı mücadele sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstlendiniz, fevkalade önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Öncelikle bu süreçteki yoğun emekleriniz için mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İstanbul Tabip Odası olarak çalışmalarınızı yakından izlemeye, kıymetli fikirlerinizden yararlanmaya çalışıyoruz.

Ancak alınan “kararlar” doğrudan Bilim Kurulunuz (ya da bir sözcüsü) tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılmadığı için sizin adınıza açıklamalar yapan siyasi yetkililerden ya da “Kurul” üyelerinizin verdiği “kişisel” beyanatlardan öğrenebilmekteyiz.

Bu nedenle gerek meslektaşlarımız gerekse kamuoyu tarafından bizlere iletilen bazı soruları bu açık mektupla Kurulunuza paylaşmak istiyoruz:

1- Sürecin yönetimi açısından sağlık çalışanlarının ve toplumun güvenini sağlayacak bilgi paylaşımının önemini takdir edersiniz. Oysa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda vakaların bölgesel dağılımı, yaşı, cinsiyeti gibi demografik özelliklerine yer verilmemekte; yapılan testlerin ne kadarının hastalık belirtisi gösteren kişilerden, ne kadarının temaslılardan, ne kadarının mükerrer testlerden oluştuğu gibi hasta izlemi açısından hayati öneme sahip bilgiler paylaşılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bu tutumu Bilim Kurulunuz tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

2- Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 için önerdiği kodların ülkemizde kullanılmamasını ve tarafınızdan hazırlanan rehber doğrultusunda COVID-19 tedavisi görmelerine karşın PCR testi pozitif çıkmayan vakaların COVID-19 olarak kabul edilmemesini bilimsel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

3- Emek, meslek örgütlerinin ısrarlı çağrılarına karşın acil, temel, zorunlu sektörler dışındaki üretimin durdurulmamasının salgının yayılmasında etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

4- Kesin tanılı ya da olası olmakla birlikte hastaneye yatırılmayan COVID-19 vakalarının izolasyon merkezlerinde/hastanelerinde takibi yerine evde izolasyonu ve telefonla takibini yeterli görüyor musunuz?

5- İstanbul’da yaşayan ve mesleklerini icra eden bizler COVID-19 vakalarının yüzde altmışa yakınının şehrimizde olduğunu, Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği tarihten yirmi iki gün sonra, 1 Nisan günü öğrenebildik. İstanbul’un öncesi ve sonrasıyla, Sayın Bakan’ın ifadesiyle “Türkiye’nin Wuhanı”na dönüşmesi süreci Kurulunuzun bilgisi dahilinde miydi, bu süreçte İstanbul için özel tedbirler alınması öneriniz oldu mu?

6- İlk COVID-19 olgularının 31 Aralık’ta Çin’de bildirilmesine, Türkiye’de 10 Mart’ta tespit edilmesine ve hastanelere yoğun başvuruların Mart ayı ortasında başlamasına rağmen hastanelerimizin bu sürece ne yazık ki fevkalade hazırlıksız yakalandığını üzülerek yaşadık. Aradan geçen bu iki buçuk aylık süreçte gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyor musunuz, bu konuyla ilgili önerileriniz, uyarılarınız oldu mu?

7- Salgın yönetiminde fevkalade önemli olan birinci basamak sağlık hizmetlerinde de bu süreçte gerekli hazırlıkların yapılmadığına, ancak vakalar çığ gibi büyümeye başladığında alelacele tedbirlerin alınmaya, filyasyon ekiplerinin bile bu aşamadan sonra kurulmaya çalışıldığına tanık olduk. Bu durum da bilginiz dahilinde miydi, gerekli uyarılar, öneriler tarafınızdan yapıldı mı?

8- SARS COV-2’nin kuluçka süresinin on dört güne kadar uzayabildiği bilinirken ve salgının yayılmasını önlemek için “sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması” birçok ülkede uzun süreli uygulanırken ülkemizde “aralıklı” uygulanması Kurulunuzun önerisi midir, gerekli ve yeterli düzeyde etkili olacağını düşünüyor musunuz?

9- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandeminin kontrol altına alındığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ay sonra “çifte bayram yaşayacağımız” şeklindeki açıklamalarına katılıyor musunuz?

10- Bilim Kurulunuz COVID-19 Pandemisine karşı mücadele sürecinin bütününden sorumlu ve yetkili bir kurul mudur, yoksa görev tanımınız sadece Sağlık Bakanı ve diğer siyasi yöneticilere “danışmanlık” sunmakla mı sınırlıdır?

Bu soruların ülkemiz için son derece kritik bir süreçte fevkalade önemli bir sorumluluk üstlenen Kurulunuz tarafından cevaplanmasının meslektaşlarımız ve hastalarımızın aydınlanması açısından yararlı olacağı inancıyla,

Bilimsel ve dostça selamlarımızla.