İstanbul merkezli araştırma: Yoksulluk, Covid-19’dan ölüm riskinin daha da artmasına yol açıyor

Prof. Dr. Nilay Etiler ile Dr. Nilüfer Aykaç tarafından yapılan İstanbul merkezli araştırmaya göre, yoksulluk, Covid-19’dan ölüm riskinin daha da artmasına yol açıyor.03-10-2021 00:07

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç ile Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler tarafından yapılan 'İstanbul’da Covid-19’a Bağlı Ölümlerde Hava Kirliliği ve Sosyoekonomik Düzeyin Etkisi' başlıklı araştırmaya göre, yoksulluk ve kirli hava Covid-19’dan ölüm riskinin daha da artmasına yol açıyor.

Diken'den Mesude Erşan'ın Environmental Science and Pollution Research Dergisi’nde yayımlanan araştırmadan aktardığı bulgularına göre, ilçe düzeylerinde sosyoekonomik durumdaki her yüzde 20’lik kötüleşme ek ölümlerde yüzde 4’lük artışa yol açıyor. İlçedeki yaşlı nüfusun yüzde 10’un üzerinde olması, toplam nüfustaki Covid-19 ölümlerini yüzde 35, 65 yaş üstü nüfustaki ölümleri yüzde 3 oranında arttırıyor.

YOKSUL İLÇELERDE ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun verilerine göre 2019 yılında İstanbul, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’sından (GSYH) yüzde 30.7 oranında pay aldı. Benzer biçimde İstanbul kişi başına GSYH’de de 86 bin 798 TL ile ilk sırada. Öte yandan toplumsal gelir eşitsizliğinin bir göstergesi olan Gini katsayısı 2019 yılında Türkiye’de 0.395 iken İstanbul’da 0.428. Yine İstanbul, Türkiye’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu kent.

Araştırmaya göre çok zengin ilçelerde gerçekleşen fazladan ölümler yüzde 2.8. Ancak  sosyoekonomik durumun kötüleşmesine paralel, ölüm oranının artarak çok yoksul ilçelerde yüzde 23.3’e ulaştığını saptandı.

"BULAŞICI HASTALIKLAR, SINIFLAR ARASI EŞİTSİZLİKTEN ETKİLENİR"

Sosyoekonomik eşitsizlik ve hava kirliliğinin Covid-19’dan ölümler üzerine etkisini araştıran az sayıda çalışma bulunduğunu belirten Dr. Nilüfer Aykaç, "Biz de çalışmamızla, İstanbul’da gerçekleşen Covid-19 ölümlerinin sosyoekonomik düzey ve hava kirliliğiyle olan ilişkisini ortaya koymayı amaçladık" dedi.

Dr. Aykaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bulaşıcı hastalıklar, toplumun sınıfları arasındaki eşitsizliklerden doğrudan etkilenir. Bizim araştırmamız da anladık ki yoksulsanız, yaşınız daha büyükse, hane halkının sayısı yüksekse, Covid-19’un da etkisi daha fazla. İstanbul’un havası zaten çok kirli. Bütün bu faktörler hastalığın seyri ve ölümleri etkiliyor. Dolasıyla daha temiz, sosyoekonomik düzeyi düzeltilmiş bir dünyada yaşamak, hastalıktan da koruyacaktır."