İstanbul Barosu seçim grupları ve hukuk kurumlarından 'Genel Kurul' çağrısı

İstanbul Barosu seçim grupları ve hukuk kurumlarının çağrısında, 10-11 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Baro Genel Kurulu'nun yapılacağı belirtildi.05-10-2020 18:40

İleri Haber

İstanbul Barosu seçim grupları ve hukuk kurumları tarafından yapılan açıklamada, Baro genel kurulunun hukuk dışı yöntemlerle engellenmesine karşı tüm avukatlara 10-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Barosu Genel Kuruluna katılma çağrısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı 02.10.2020 tarihli ek genelgesi ile "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin erteleneceği" duyurulmuştu. Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu da 02.10.2020 tarihli kararı ile İstanbul Barosu Genel Kurulunun iptaline karar vermişti.

İstanbul Barosu’ndan bugün yapılan açıklamada, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu kararının hukuksuz olduğu belirtildi. “Siyasi nitelikte” olduğu eklenen kararın “yok hükmünde” olduğu vurgulanırken, “Seçim Kurullarının Baro genel kurulları ile ilgili tek yetkisi; hazırun listeleri, oy kullanma ve sayım işlemleriyle ilgili gözetim ve denetim işlemlerini yapmak, itirazları karara bağlamaktan ibarettir, genel kurul iptal yetkisi yoktur” denildi.

‘FEYZİOĞLU’NUN AÇIKLAMASI ŞAŞIRTMADI’

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Seçim Kurulunun karar dayanağı olan İstanbul İl Hıfzısıhha Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 96 sayılı kararı, İstanbul Barosu genel kurulu için somut bir bilgi olmayan, imzasız, bu nedenle idari karar niteliği taşımayan bir belgedir.

İçişleri Bakanlığının genelgesi, İl Hıfzısıhha Meclisi ve İlçe Seçim Kurulu kararlarında; Covid-19 virüsünün ne sebeple siyasi iktidarın mitingleri, siyasi partilerin-sendikaların kongreleri için değil de Baro ve kooperatiflerin genel kurulları için tehlike oluşturduğunun açıklaması yoktur. Genelge ve kararların aynı tarihli olması bile kararların keyfiliğini, gerekçeden ve şekil şartlarından dahi yoksunluğunu, siyasi emir-talimat zincirini ortaya koyacak niteliktedir.

Açıktır ki Baro genel kurullarına yönelik bu ertelemenin tek sebebi, Baroların bağımsızlığına müdahale niteliğinde siyasi iktidara yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırmak ve TBB genel kuruluna müdahale etmektir. Çoklu Baro yasası gündemdeyken Baro başkanları ve avukatların mücadelesinin karşısında duran Metin Feyzioğlu'nun, başkanlık süresini uzatan ve belki de yeniden seçilmesini sağlayacağını umduğu bu uygulamayı destekleyen açıklaması da şaşırtıcı olmamıştır.

BARO YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Avukatların tüm itirazlarına rağmen yasalaşan, Anayasa Mahkemesinin siyasi iktidarın tehditleri altında Anayasaya aykırılık başvurusunu reddettiği çoklu baro yasasıyla Avukatlık Kanununa eklenen “Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında yapılır” şeklindeki Geçici 23. Madde’nin hatırlatıldığı açıklamada, kanun hükmünü değiştirecek tek kuralın yine bir kanun hükmü olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında İstanbul Barosu’nun mevcut yönetimi eleştirilirken, baro yönetiminin, yapılan bu hukuksuz müdahaleyi kabullenir nitelikteki açıklamalarının baroların hukuku savunma görevleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

10-11 EKİM’DE HALİÇ KONGRE MERKEZİNE ÇAĞRI

Açıklamanın son kısmında yapılan çağrıda ise şu ifadeler kullanıldı:

Bizler aşağıda imzası olan Baro seçim grupları ve hukuk kurumları olarak, İstanbul Barosu genel kurulunun hukuk dışı yöntemlerle engellenmesine, Barolar üzerinde siyasi operasyonlar yapılmasına, Baro organlarına aday olma, seçme ve seçilme haklarımızın gaspına seyirci kalmayacağız.

Genel kurulun planlanan ikinci toplantı günü olan 10-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde olacağımızı duyuruyor, İstanbul Barosu Genel Kurulunu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşlarımızı Baroların bağımsızlığını, seçme ve seçilme haklarımızı savunmak üzere Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Avukat Hakları Grubu

Avukat Hareketi

Avukatlar Sendikası

Çağdaş Avukatlar Grubu

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Demokrasi İçin Hukukçular

Hukuk Hareketi Platformu

Hukukta Sol Tavır Derneği

Kartal Hukukçular Derneği

Katılımcı Avukatlar

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi