İşsizim demek mi zor, 'bir baltaya sap olamadım' mı?26-05-2021 01:01

Mustafa Özer

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsiz nüfusa dahil olan kişileri, “Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler” olarak tanımlıyor. Dünyada genel kabul gördüğü gibi, eğer bu tanıma uyan kişi, 15-24 yaş grubunda ise o kişiye de genç işsiz denmektedir. Genç işsizliği, 15-24 yaş arası işsiz sayısının, istihdam edilen genç nüfus ile genç işsizler toplamından oluşan genç işgücüne oranıdır.

Yazının devamı için tıklayınız