İslamcı bankalar da liraya güvenmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, katılım bankalarının da dövize güvenmediği görülüyor.29-03-2019 12:07

İleri Haber

Mevduat bankalarında  döviz mevduatı son bir yıl içinde yüzde 41 artarken  katılım bankalarında yüzde 77 arttı.

  22.03.2019 22.03.2018 Geçen yılın aynı dönemine göre yüzdelik değişim
Mevduat Bankaları  1.055.705.856 745.333.750 %41,64
Katılım Bankaları 91.710.330 51.708.200 %77,36

Bu yüksek artışın nedeni kur farkı olarak görülüyor. 

Döviz bazındaki değişime göre ise, geçen yılın aynı dönemine göre, mevduat bankalarında yüzde 1,79 oranında artarken, katılım bankalarında bu oran yüzde 27,45'e yükseliyor.

Faizsiz bankacılık yapan bankalarda dövize yönelim artış hızı, normalllerin 15 katı seviyesine yükselmiş durumda. 'Milli ve yerli iktidar'a karşı İslami kaygılarla hareket eden bankaların "operasyon" yapmakta daha atak konumda yer aldığı görülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre, toplam kredilere bakıldığında ise katılım bankalarındaki kredi artışı ile mevduat bankalarındaki hemen hemen aynı seviyede olduğu görülüyor. "İslami değerler" üzerinden hareket eden bankalar paralarını daha çok dövizde tutarken kredi kullanımında ekstra bir gelişme olmadığı görülüyor. 

Mevduat bankaları menkul kıymetlerinin ağırlığını TL'de tutarken, katılım bankalarında bu oranların normalin ötesine geçmiş durumda olduğu görülüyor. Katılım bankalarının yabancı para olarak tuttukları varlıklar TL varlıklarının, %182 oranına ulaşmış durumda olduğu görülüyor. Bu durumda yalnızca "İslamcı" katılım bankalarının müşterilerinin değil kendilerinin de TL'ye güvenmediği görülüyor.