İSİG Meclisi: Ekim ayında en az 207 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi, iş cinayetleri raporunu açıkladı. Ekim ayında en az 207 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti, 2020 yılının ilk on ayında ise en az 1736 işçinin iş cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.07-11-2020 17:20

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2020 Ekim ayında en az 207 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İzmit'te İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda yapılan açıklamada konuşan Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Selçuk Karstarlı, işçi sınıfının gündeminde olan torba yasaya değindi. "Bu hafta Meclis’te görüşülmeye başlanan torba yasa içinde işçi sınıfına dönük önemli bir saldırı söz konusu" diyen Karstarlı, "25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin belirli süreli iş sözleşmesiyle yani geçici işçi olarak çalıştırılması uygulaması hayata geçirilmek isteniyor. Böylece; kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesinin (işe iade davası) olmadığı ve işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı, analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmanın ortadan kaldırıldığı bir çalışma bu yaş gruplarına dayatılmaktadır. Bu durum işçi sınıfının bütününün de çalışma koşullarına olumsuz olarak yansıyacak. Eşitlik ve sosyal güvenlik haklarına da aykırı bu esneklik uygulamaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

EKİM AYINDA ÖLÜMLER EN ÇOK İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN

Ekim ayında tespit edebildikleri kadarıyla en az 207 işçi, 2020 yılının ilk on ayında ise en az 1736 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini belirten Karstarlı, "Ekim ayındaki iş cinayetlerinin; 8’i çocuk, 14’ü kadın, 9’u Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Özbekistanlı ve 1’i Türkmenistanlı olmak üzere 12’si göçmen ve 10’u sendikalı işçiydi... En çok ölüm sebeplerine bakarsak: 51 işçi Covid-19, 36 işçi ezilme/göçük, 35 işçi trafik/servis kazası, 18 işçi yüksekten düşme, 13 işçi kalp krizi, 12 işçi elektrik çarpması, 12 işçi şiddet ve 7 işçi boğulma nedeniyle hayatını kaybetti... Ölümlerin en çok meydana geldiği işkolları: 40 işçiyi inşaat, 38 işçiyi tarım, 32 işçiyi sağlık, 20 işçiyi ticaret/büro, 13 işçiyi taşımacılık, 10 işçiyi metal, 8 işçiyi belediye/genel işler, 7 işçiyi tekstil, 6 işçiyi tersane/gemi, 5 işçiyi maden ve 5 işçiyi enerji işkolunda çalışırken kaybettik... İş cinayetleri en çok sanayileşmiş şehirlerde gerçekleşti: 21 işçi İstanbul, 16 işçi İzmir, 9 işçi Şanlıurfa, 8 işçi Antalya, 7 işçi Ankara, 7 işçi Gaziantep, 7 işçi Kayseri, 6 işçi Aydın, 6 işçi Denizli, 6 işçi Diyarbakır, 6 işçi Muğla ve 6 işçi Tekirdağ’da hayatını kaybetti..." dedi.

"KOCAELİ'DE GEREKLİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMIYOR"

"Çalışırken ölmemek için örgütleneceğiz, direneceğiz" diyen Karstarlı, Kocaeli için dikkat çeken hususları şöyle sıraladı: "Kocaeli’de Ekim ayında en az 5 işçi, ilk on ayda 70 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kocaeli Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden birisidir ve bu yüzden çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanların sayısı birçok kentten daha yüksektir. Kocaeli’de birçok işyerinde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamakta, gerekli denetimler yapılmamaktadır. Bu yüzden ülke nüfusunun yüzde 2,17’si şehrimizde yaşarken iş cinayetlerinin yüzde 4,35’i burada meydana gelmektedir. İşçi sağlığı iş güvenliğinin olmazsa olmazı iş güvencesi hakkı da yok sayılmaktadır. Örneğin Kocaeli’de sendikalaştıkları için Özer Elektrik, HSK Systemair ve Baldur Süspansiyon işçileri işten çıkarılmaktadır, ki ayrıca pandemi döneminde işten atmalar yasaklanmıştı. Kocaeli'de işyerlerinde kronik hastalıkları olan ve ileri yaşta çalışanlar gibi risk grubundaki işçilerin sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden Covid-19 önlemlerinin hızla alınması zaruridir."

"8 AYDA EN AZ 325 İŞÇİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ!"

İşçilerin koronavirüsten en fazla etkilenenler olduğunu da belirten Karstarlı, "Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart’tan beri geçen sekiz ayda en az 325 işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşçilerin ailelerini ve emeklileri de ekleyince Covid-19’un bir işçi sınıfı hastalığı haline geldiği gerçeği tüm çıplaklığı ile ortadadır. Bu süreçte devlet için işçi ve halk sağlığı değil ekonominin bekasını sağlamak öncelik oldu. Güvencesiz çalışma yaygınlaştırıldı, patronlara teşvik paketleri hazırlandı ve işçi eylemleri yasaklandı" dedi. "Bu noktada işçi sınıfının acil salgın taleplerini örgütleme görevi önümüzde durmaktadır" diyen Karstarlı, taleplerini de sıraladı:

- Covid-19 sağlık emekçileri için meslek hastalığı, diğer iş kollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak tanınmalıdır.

- İşyerlerinde başta üretim alanları olmak üzere ulaşım, beslenme, barınma gibi tüm alanlarda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.

- Kronik hastalığı olan ve belli bir yaşın üzerindeki tüm işçiler (kamu-özel) bu süreçte idari-ücretli izne çıkarılmalıdır.

- İşten atmalar yasaklanmalı ve 1168 TL değil tam ücret ödenmelidir.

- Çalışma saatleri, ücretlerde kesintiye gitmeden azaltılmalıdır.

- İşçilere ücretsiz-yaygın testler yapılmalı, vakaların arttığı işyerlerinde üretime ara verilmelidir.

- Evden çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlenmeli ve iş için yaptıkları harcamalar karşılanmalıdır.

Açıklamaya HDP, EMEP, TMMOB, KESK üye ve yöneticileri de destek verdi.