'İşçilerden kesilen para cezaları nerelere harcanıyor?'

HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, işçilerden kesilen ceza paraları hakkında Meclis'e soru önergesi verdi.30-12-2019 20:28

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğuları, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde, işçilerden kesilen ceza paralarının nasıl kullanılacağını sordu. İşçilere yönelik yapılması gereken harcamaların amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kamuoyunca bilinmediğini dile getiren Hatimoğulları, cezalardan ne kadar para toplandığını, hangi kurumlara tahsis edildiğini ve nasıl harcandığının cevabını istedi.

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında patronların işçilere verdiği para cezalarının nasıl kullanılacağına dair yönetmeliğe göre toplanan paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının başkanlık edeceği, işçi ve işveren temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanıyor. Yönetmelikte, "İşçilerin mesleki eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri, sosyal hizmetleri, Bakanlıkça yürütülen sosyal hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve bu kapsamda ortaya çıkacak teknik ihtiyaçlar" şeklinde açıklandığını ifade eden Hatimoğulları,  sendikalara, kamu kuruluşlarına, sosyal hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlık birimlerine proje karşılığında verildiğini belirterek şu soruları sordu:

"PARALAR HANGİ KURUMLARA TAHSİS EDİLDİ?"

1- "İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde bugüne kadar ne kadar para toplanmıştır?

2- Toplanan bu paralar nerelere harcanmış, hangi kurumlara tahsis edilmiştir? Bu konuda Bakanlığınız tarafından kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

3- Kurumlara verilen paraların amaca uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığı Bakanlığınızca denetlenmekte midir?

4- Önceki yıllarda, toplananparaların bir kısmı proje karşılığında sendikalara verilmiştir. Neden 2019 yılında herhangi bir sendikaya para tahsisi yapılmamıştır?

5- Ocak ayında toplanacak olan ilgili Kurulun,sendikalara toplanan bu paralardan ne kadarını ayırması öngörülmektedir?