İSAM'dan gericiliği yaygınlaştırma çalışmaları: 'Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu'

Bilim dışı yöntemleri savunan İslam Araştırmalar Merkezi, 'Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu' düzenleyecek.19-12-2019 14:40

İleri Haber

Bilim dışı birçok konuda 'fikir sahibi' olan İslam Araştırmalar Merkezi (İSAM), 'Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu' düzenleyecek.

Hacamat, sülük gibi yöntemler tıp dünyasına dahil edilmeye çalışılılırken, İSAM tarafından sempozyumda, "Temel normatif kavramların modern sorunlara uygulanması, fakıhtaki zaruret, maslahat gibi temel kavramkarın ubbi uygulamalarda fetva verirkenki konumu, kadim filah ldtaplarındaki temel kabullerin modern meseleler karışındaki durumu" konularının tartışlacağı belirtildi.

Daha önce de toplantı düzenleyen fakat bir netice çıkaramadıklarını açıklayan İSAM tarafından düzenlenen sempozyumun konu başlıkları şunlar:

-Genetik Mühendislik ve Teknolojinin Sorgulanması

-Tıbbi Konularda Fetva Usulü

-Tıbbi Meselelerle İlgili Fetvalara Analitik Bir Yaklașım- Din İșleri Yüksek Kurulu Örneği

-İran’da Biyomedikal Meselelerin Gerekçelendirilmesi: Dini Bir Hükûmet Tecrübesi

-Temel Fıkhi Kavramların Medikal Meselelerde

-Fetva Verme Süreçlerindeki Konumu: Endonezya Tecrübesi

-Yardımcı Üreme Tekniklerine Yönelik Fetvaların Temelindeki İslam Ahlakı İlkeleri

-Tıbbi Meselelerde Fikir Geliștirme Süreci- İslami Perspektiften Medikal Hatalar 

-Biyofıkıh Biyoetiğe İkame Edilebilir mi?

-Biyofıkıh Metodolojisi: Delile Dayalı Tıp ve Delile Dayalı Fıkıh Matriksi

-Batıda ve İslam Dünyasında Biyoetik Sorunların Anlașılmasında ve Değerlendirilmesinde İnsan Anlayıșının Önemi: Beyin Ölümü Örneği

BİRİNCİSİNDEN BİR ŞEY ÇIKARAMADIK İKİNCİSİNİ YAPALIM DEDİK

İSAM'ın tanıtım broşüründe şu ifadeler yer adı:

"İlkini 05.06.2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 'İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri' başlıklı toplantımızda karmaşık tıbbi meselelere İslami cevaplar verilirken, karar noktasına kadar hangi aşamalardan geçildiği veya geçilmesi gerektiğini tartışmak istedik. Tıp mensuplarının bile teknolojik yapılarını anlamakta zorlandığı konuları, tıp alanı dışındaki insanların anlayıp karar vermesi mümkün müdür? Sonuçlarına bakarak değerlendirmek yeterli midir? Bir çok soru sorulabilir. Açıkça bellidir ki, anlamak ve karar vermek çok zordur.

İlk toplantıda bu zorlukları aşmak için tartışmalar yaptık ancak fark ettik ki, tatmin edici bir yere varamadık bu yüzden bu toplantının ikincisini düzenlemeyi gerekli gördük .Neticeten, düşünüyoruz ki, İslam âlimleri tıbbi konularda karar verirken durumun zorluğunu, hassasiyetini ve yakın gelecekte olabilecekleri anlamalarının yanında bir metodoloji üzerinde düşünmelidirler. İkinci toplantımız belki de devam edecek yeni toplantılar ile bu konuyu ele almaya devam ediyoruz."