İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktıktan sonra 'iş kazaları' 5 kat arttı

MMO Genel Başkanı Yunus Yener, 2012'de çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ardından 'iş kazalarının' 5 kat arttığını söyledi.05-05-2020 09:29

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Genel Başkanı Yunus Yener, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2012 yılında çıkarılmasının ardından 'iş kazaları' ve cinayetlerinde sürekli artış olduğunu söyledi.

Yener, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "2012 yılında çıkarılan kanun ile neredeyse tüm yönetmelikler defalarca sorunlu bir şekilde değiştirildi. Buna rağmen 'kazalar' ve iş cinayetleri artarak devam etti" dedi.

'İŞ KAZALARI' YÜZDE 475 ARTTI'

"'İş kazası' sayısı binin üzerinde olan il sayısı 2010’da 14 il iken 2018’de 50 ile çıktı. 2013 yılından itibaren 'iş kazası' olmayan il kalmadı" diyen Yener şunları kaydetti:

"İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) mevzuatını sermaye çıkarları belirlediği için vakalar sürekli artıyor. 2012 yılında çıkarılan kanun ile neredeyse tüm yönetmelikler defalarca sorunlu bir şekilde değiştirildi. Buna rağmen 'kazalar' ve iş cinayetleri artarak devam etti. 2012’ye göre 2018’de meydana gelen 'iş kazaları' yüzde 475 oranında arttı. 'İş kazası' sayısı binin üzerinde olan il sayısı 2010’da 14 il iken 2018’de 50 ile çıktı. 2013 yılından itibaren 'iş kazası' olmayan il kalmadı.”

'İSİG MEVZUATI YENİDEN DÜZENLENMELİ'

İSİG mevzuatının sendikalar, meslek odaları ve bilim çevrelerinin görüşleri ile yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten MMO Başkanı, “Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalı; işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bu düzenlemeler sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve çalışanları kapsamalıdır. Sigortasız, sendikasız çalıştırma yasaklanmalıdır” ifadelerini kullandı.