İş gücünde cinsiyet eşitsizliği Meclis gündeminde: 'Pandemi en büyük darbeyi kadın emeğine vurdu'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kadın iş gücünde cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemeler yapılması amacıyla Meclis'e araştırma teklifi verdi.25-03-2021 12:48

İleri Haber

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pandeminin kadın iş gücünü erkeklere göre çok daha olumsuz etkilediği gerçeğini Meclis’e taşıyarak Türkiye’de kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilerek caydırıcı önlemler alınması ve toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemeler yapılması amacıyla Meclis araştırması teklifi verdi.

Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan ‘Covid-19 döneminde kadın iş gücünün görünümü’ başlıklı raporda yer alan istatistikleri Meclis’e taşıdı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde kadınların iş gücü piyasalarından erkeklere oranla daha fazla çekilmek zorunda bırakılmasına ve artan kayıt dışı kadın istihdamına dikkat çekilen raporda işsizlik oranının Kasım 2020 döneminde erkeklerde yüzde 24, kadınlarda ise bu oranın yüzde 37,7 olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

Kasım 2020 döneminde 1 milyon 75 bin kadının iş kaybı yaşadığı bilgisine de yer verilen raporda, Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranının kadınlarda yüzde 43 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) çalışmalarına göre ise salgın sürecinde en büyük darbeyi “emek piyasasının en korunmasız ve ikincil, ucuz emeği konumunda olan” kadınlara vurulduğu belirtiliyor.

Hazırlanan bu çalışmalara dayanarak Meclis’e araştırma teklifi veren Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

‘’Türkiye’de kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikaların planlanarak ivedi hayata geçirilmesi, kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilerek caydırıcı önlemler alınması ve toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemeler yapılması amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü 'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.’’