İnsanı yeniden çağırmak06-10-2021 02:27

Can Soyer

Çağımızın en etkili ideolojik manipülasyonlarından biri küresel ya da yerel, kültürel ya da çevresel, tarihsel ya da güncel tüm felaketlerin sorumlusu olarak insanı işaret etmektir. Ekolojik krizden savaşlara, yoksullaşmadan dinselleşmeye kadar hemen her sorun bizzat kimi insanlar tarafından yaratılıyor olduğu için, bu insansılaştırma eğilimi görece kolay ve sorgusuzca kabul görüyor.

Yazının devamı için tıklayınız