‘İnsan hakkı savunucusu’ dernek, sendikalı emekçilere mobbing uyguladı, işten çıkardı!

İnsan hakkı savunucusu Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, sendikalı oldukları gerekçesi ile 20’ye yakın kişiyi ‘projeler bitti’ bahanesi ile işten çıkardı. Sistematik mobbing ile terbiye edilmeye çalıştıklarını söyleyen emekçiler, haklarını alana kadar direneceklerini belirttiler.29-09-2021 15:15

İleri Haber

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası’nda (Sosyal-İş) örgütlenen emekçileri ‘projeler bitti’ bahanesiyle işten çıkardı.

Hukuksuzca işten atılan işçiler, ‘insan hakkı savunucusu’ olduklarını söyleyen Mavi Kalem yöneticilerine karşı şiddet döngüsünü kırmak için sendikalı olduklarını ve bu yüzden işten atıldıklarını söyledi.

Basın açıklaması yaparak bu kanunsuzluğa karşı ses çıkaran “Sendikal örgütlenmemiz engellenemez” diyerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan işten atılan 3 kişiden biri olan Anıl Eser, “Hak temelli çalıştığını iddia eden Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde hak gaspı yaşanmaktadır.  Anayasal hak olan sendikalaşma hakkını kullanıp Sosyal-İş üyesi olan işçiler, Mavi Kalem Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu tarafından cezalandırılmaktadır.  Mavi Kalem’de projeler/sözleşmeler bitti denilerek büyük çoğunluğu sendikalı olan arkadaşlarımız işten çıkarılmışlardır. Bu süreçte yeni iş ilanları açılmaya devam etmiştir ve yeni açılan pozisyonlar için yıllarca Mavi Kalem’e emek vermiş işçiler dahi sendikalı oldukları için değerlendirilmemiş, nitelikleri, eğitimleri, deneyimleri olmasına rağmen yeni pozisyonlar teklif edilmemiş ve doğrudan sendikalı olma tercihlerinden kaynaklı işveren tarafından toplu işten çıkarmaya maruz bırakılarak cezalandırılmışlardır” dedi.

‘MAVİ KALEM YÖNETİMİNİ HUKUKA UYMAYA DAVET EDİYORUZ’

“Mavi Kalem Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerini yasalara ve işçi haklarına saygılı davranmaya, anayasanın 51. maddesine uymaya davet ediyoruz” diyen Eser, açıklamasını şöyle sürürdü:

“Üyelerimiz, Mavi Kalem Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafından açlık, baskı, ücretsiz izin, sözleşmelerin yenilenmemesi, sistematik mobbing ile ‘terbiye’ edilmeye çalışılmaktadır. Elini masaya vurarak üyelerimizi ‘Çayını, kahvenizi keserim’ diye tehdit eden sözde ‘insan hakkı savunucusu’ (!) Mavi Kalem yöneticileri kimlerin sendikalı olduğunun peşine düşmüş, nitelikli veri gizliğini kurumsal olarak ihlal etmişlerdir.

Doğal afetler, kitlesel göç, salgın gibi süreçler Sivil Toplum Kuruluşlarının işlerinin azaldığı değil bilakis kriz süreçlerinde sorumluluklarının arttığı dönemlerdir. Mavi Kalem Yönetim ve Yürütme Kurulu kar amacı güden kuruluşların pandemi gerekçesiyle ‘işçi kıyımlarını’ gölgelemede kullandıkları daralma bahanesini tekrarlamış, aktif olarak devam eden projelerden çeşitli uzmanlıkları olan arkadaşlarımızı işlerinden çıkararak hizmet sağlamakla görevli olduğu dezavantajlı ve kırılgan grupların da iyilik hallerini olumsuz etkilemiş, bu süreçte sendika ile görüşme kanallarını kapatmıştır.

NEDEN SENDİKALI OLDULAR?

Mavi Kalem çalışanları suç işlemedi. Anayasal haklarını kullanıp sendikalı oldular. Neden sendikalı oldular? Yöneticilerle yapılan toplantıyı terk ettikten sonra ağlayarak istifa eden arkadaşlarını gördüler, sendikalı oldular. Kurum içindeki şiddet döngüsünü iliklerine kadar hissettiler, sendikalı oldular. Pandemide mesai saati kavramı fiilen ortadan kaldırıldı, işverenler tarafından her an ulaşılabilir köleler olarak görüldüler, sendikalı oldular. ‘Bu ekiple devam edilecek’ sözünü duyup İstanbul’a çocuklarıyla yerleşme hayali kuran arkadaşlarını sözleşmelerinin son anına kadar çalıştırıp kovduklarında güvencesizliği, keyfiliği, baskıyı gördüler, sendikalı oldular. Kişisel alanları ihlal edildi, sendikalı oldular. Dayanışmak için, haksızlığa, sömürüye karşı koymak, ‘Bizim de söyleyeceklerimiz var’ demek için Mavi Kalem’de sendikal örgütlenmeyi tamamladılar.

‘20’YE YAKIN KİŞİ İŞSİZ BIRAKILDI’

Sosyal-İş Sendikası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurusunu yapmış ve 26 Haziran 2020 tarihi itibariyle yetkisi onaylanmıştır. İşveren ise sendikalaşmayı kurum için ‘tehdit’ olarak görerek zaman kazanmak amacıyla yetkiye itiraz etmiştir. İtiraz süreciyle birlikte 20’ye yakın arkadaşımız en temel hak olan sendika üyesi olma tercihlerinden kaynaklı çeşitli zaman aralıklarıyla işverenin planlı tasfiyesine uğramış ve işsiz kalmıştır.

‘ANLATILAN SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BİNLERCE İŞÇİNİN HİKAYESİDİR’

Sevgili sivil toplum emekçileri, anlatılan sizlerin de hikayesidir, sivil toplum sektöründe çalışan binlerce işçinin hikayesidir.  Mobbing, güvencesiz çalışma, iş tanımının belirsizliği, gönüllülük adı altındaki emek sömürüsü, kurumlardaki şiddet kültürü, cinsiyete dayalı ayrımcılık, etkili bildirim mekanizmalarından yoksunluk, keyfilik, sivil toplum sektöründe çalışan işçilerin yaşadıkları hak ihlallerinin bir kısmıdır. Yüzlerce vakanın üstü işverenler tarafından örtülmektedir. Bütün bu sömürü çarkını aşabilmenin yegâne yolu da dayanışmayı büyütmekten, örgütlenmekten, anayasal hakkımızı kullanarak sendikalaşmaktan geçmektedir.

‘ÜYELERİMİZ İŞLERİNİ VE SENDİKALAŞMA HAKLARINI İSTİYORLAR, ALACAKLAR!’

Kendi hakkını savunamayan, ötekinin hakkını da savunamaz. Mavi Kalem işçileri haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz işlerini ve sendikalaşma haklarını istiyorlar, alacaklar! Sivil Toplum sektöründeki emek sömürüsünü de hak gasplarını da görünür kılacağız, üyelerimize hukuki ve sendikal destek vermeye, sivil toplum emekçileri arasında örgütlenmeye devam edeceğiz. Dayanışmayla!”