İlerici Kadınlar Meclisi’nden ‘müftülere nikah’ açıklaması: Geçit vermeyeceğiz!

İlerici Kadınlar Meclisi tarafından yapılan açıklamada müftülere nikah yetkisi verilmesini ön gören ve Meclis’te görüşmeleri devam eden tasarıya ilişkin, “Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na geçit vermeyeceğiz!” denildi.05-10-2017 09:58
İleri Haber

Müftülere nikah yetkisi verilmesini öngören “Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” dün alt komisyondan geçerek yeniden İçişleri Komisyonu'na gönderildi.

“DİNSELLEŞME ADIM ADIM ÖRÜLÜYOR”

İlerici Kadınlar Meclisi tarafından bir açıklama yapılarak tasarıya tepki gösterildi.

AKP'nin din eksenli toplumsal dönüşüm sürecini adım adım yasa önerileri ile örmeye çalıştığının ifade edildiği açıklamada,  “AKP/Saray diktatörlüğü kırılgan iktidarını ancak, dincileştirdiği kalabalıklar ve dinselleştirdiği bir toplumsal yapı ile sürdürebiliyor. AKP bu din eksenli toplumsal dönüşüm sürecini adım adım parçalı yasa önerileri ile örmeye çalışıyor. Kadınların çalışma hayatından dışlanmasına neden olan yasalar, boşanmayı zorlaştıran, tecavüzcülerin serbest bırakılmasını ve çocuk istismarının önünü açan yasa önerileri ile ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ AKP iktidarının bu yönde bütünlüklü bir müdahalesi olarak değerlendirilmelidir” denildi.

“LAİKLİĞİN KALDIRILMASININ BİR AYAĞI”

“Bu süreçte toplumsal yaşamın dinselleştirilmesi ve laikliğin ortadan kaldırılması, kadınların toplumsal anlamda hızla zayıflamasına ve kadın haklarında ciddi kayıplara yol açıyor” denilen açıklamada, “Kadınların kazandığı medeni haklara ciddi saldırılar barındıran, istismarın önünü açan düzenlemeler içeren ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ bu dönüşümün ve laikliğin kaldırılmasına dair müdahalelerin bir ayağı olarak okunmalıdır. Laiklik kadınlar için sadece bir yaşam biçimi değil, kadın hakları mücadelesi için de asgari bir zemindir. Laiklik, kadını erkeğin hizmetine sunulmuş bir nesne olarak gören dini kuralların toplumsal yaşamda belirleyici olmasının önündeki en önemli engeldir. Medeni haklar, kadınların ancak laiklik zemininde kazandığı, 20 yy’inn başında mücadele ile elde edebildiği, tarihsel kazanımlardır” ifadeleri kullanıldı. 

Tasarının yasalaşmasının engellenmesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada şunlar dendi:

“İki eşit yurttaş arasında, devletin önünde, yasalarla belirlenen bir hukuk çerçevesinde kıyılan medeni nikâh, boşanma, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve nafaka gibi konularda kadınlara ciddi kazanımlar sağlamıştır ve aile içi ilişkilerin dini kurallar çerçevesinde belirlenmesine karşı önemli bir ilerlemedir. İdeolojik müdahaleler ve yasalar eliyle ‘aile’nin bir kurum olarak dinselleştirilmesi, kadınların laiklik zemininde elde ettiği medeni haklara büyük bir saldırı anlamına geliyor. Toplumun ideolojik olarak kuşatılmasında ve dönüştürülmesinde aile kurumu biricik araç olagelmiştir. AKP iktidarı arzu ettiği toplumsal yapıyı hayata geçirmek için aileye ideolojik olarak merkezi bir rol yüklüyor. Bu şekilde bir rol biçilmesi, evlilik kurumunun ve kadın erkek ilişkilerinin dini kurallara göre düzenlenmesine yönelik müdahalelerin en önemli sebebidir. Tasarının yasalaşması halinde toplumsal hayatın dinselleştirilmesi yolunda önemli bir adım atılacaktır ve bu tasarının yasalaşması engellenmelidir. Kadınlar, medeni haklarını korumak ve laikliği savunmak için bu tasarıya geçit vermemelidir.”