İktisaden büyümek kalkınacağınız anlamına gelmiyor!02-06-2021 01:37

Mustafa Özer

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma kavramları, çoğu zaman birbirine karıştırılan ve birbirinin yerine kullanılan iki önemli iktisadi kavramdır. İktisadi büyüme, reel ulusal gelir / ulusal hasıladaki artışı ifade eder. İktisadi büyüme oranı ya bir ülkenin ulusal gelir / ulusal hasıla ve ulusal harcamasının, yani temel olarak bir ekonomide üretilen toplam mal ve hizmet hacminin bir ölçüsü olan reel Gayri Safi Yurt İçi Hasılayı (GSYİH) veya GSYİH’nin ülke nüfusuna oranlanması ile bulunan kişi başına reel GSYİH cinsinden üç aylık ve yıllık olarak hesaplanır. 

Yazının devamı için tıklayınız