İktidarın 'reform' paketinden yine patronlar çıktı: Yatırımcıya 'güven' verilecek, TÜİK'in imajı düzeltilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ve Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğinin ardından iktidar cephesinde dillendirilen hukuk ve ekonomi alanındaki reformların ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.08-01-2021 15:03

Bir süredir iktidar tarafından dillendirilen “reform”larla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, ekonomi alanında yatırımcıların rahatlatılması amaçlanıyor. Hukuk alanında ise AYM kararlarını uygulamayan hakimlere disiplin cezası verilecek. Tutukluluk süreleri için iddianamelerin hazırlanmasına yönelik süre sınırlaması da gündeme alınırken, TÜİK’in sarsılan imajının da yeni düzeltilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ve Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğinin ardından iktidar cephesinde dillendirilen hukuk ve ekonomi alanındaki reformların ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Reform paketiyle ilgili çalışmaların ocak ayı sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Taslak çalışma, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Paketler burada son şeklini aldıktan sonra kamuoyuna açıklanacak. Ekonomik taleplerin değerlendirmeleri sürerken, hukuk alanında atılacak çok sayıda adımın yatırım ortamını yakından ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem taşıdığı, ancak bu alanda bazı sıkıntılar yaşandığı da belirtiliyor

Çalışmalarda, gündem oluşturulan ve değerlendirmeye alınan başlıklar ve önerilerden bazıları şöyle:

- Yatırımlar için çerçeve kanunu hazırlanması. Türkiye’de yatırım yapan tüm yatırımcıların haklarını koruyan, yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler üreten, yatırımcıların idari işlemlere karşı haklarını koruyan çerçeve bir mevzuat oluşturulması.

- Yatırım izin süreçleri ile ilgili tüm koordinasyonu özel yatırımlar için Yatırım Ofisi’nin, diğer yatırımlar için Yatırım Destek Ofisleri’nin yürüteceği bir idari düzenleme yapılmasının sağlanması.

- Terör veya kara paranın aklanması gibi suçlar kapsamında şirketin tüm yönetimine değil, sadece ilgili şahısların hisselerine kayyum atanması.

YATIRIM DESTEKLERİ

- Sözleşmelerde tahkim şartının teşvik edilmesi, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması.

- 300 bin TL altındaki ticari uyuşmazlıkların “Basitleştirilmiş (Seri) Tahkim” kuralları kapsamında ilk derece mahkeme yerine tahkime yönlendirilmesi.

- Yatırım indiriminden yatırım döneminde faydalanılması, geçici vergi uygulamasının tedrici olarak kaldırılması.

- Grup şirketlerinin tek bir KDV mükellefiyeti altında toplanmasına imkan tanınması, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KDV beyannamelerini çeyreklik bazda vermesi.

- İdare ve vergi mahkemesi kararlarının idareler tarafından uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması.

HACİZ İŞLEMLERİ

- Tüm hesaplarda borçtan fazla haciz uygulama, haczi kaldırmama, hatalı haciz işlemleri, tebliğ edilmeyen haciz işlemleri gibi sayısız uygulamaların gittikçe yaygınlaşmasının engellenmesi.

- Kamu alacakları için uygulanacak ihtiyati haciz işlemleri için yeni bir rejimin tesis edilmesi, bu kapsamda sadece borç kadar haciz uygulanmasının sağlanması.

- TÜİK enflasyon metodolojisine güvenin arttırılması, TÜİK’in enflasyon hesapları ile ilgili bir değerlendirme çalışması başlatılması.

- COVID-19 döneminde kapasitenin korunması, finansman ihtiyacına katkıda bulunacak önlemlerin devam ettirilmesi.

MAHKEMELERİN İŞLEYİŞİ

- Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının, hakimler açısından bir “disiplin suçu” olarak açıkça tanımlanması, yatırımcıların, hukukun üstünlüğü ve kural hakimiyeti konusundaki kaygılarının giderilmesi.

- Ceza yargılamaları ve tutukluluk sürelerinin yeniden değerlendirilmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ceza yargılamalarında savcıların “iddianame” hazırlaması için kesin bir süre belirlenmesi, tutukluluk sürelerinde de buna göre düzenlenme yapılması.

- Düzenleyici kurumların yönetim yapısının gözden geçirilmesi, bu kurumların bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hem de icranın şeffaflığı açısından piyasalara önemli bir mesaj verecek şekilde oluşturulması.