İktidarın nereye harcandığını açıklamadığı deprem vergisine zam geldi

AKP'nin 2003'te kalıcı hale getirdiği ve halk arasında ''deprem vergisi'' olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 2,5 zam yapıldı.30-01-2021 10:47

Kamuoyunda ‘deprem vergisi’ olarak bilinen Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) zam geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla ÖİV oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

1999 yılında Gölcük Depremi’nin ardından “geçici” olarak getirilen Özel İletişim Vergisi, 2003 yılında AKP hükümeti döneminde kalıcı hale getirilmişti. 20 yılda bu kalemden toplamda 70 milyar TL’nin üzerinde gelir elde edilirken, son yıllarda üst üste meydana gelen depremlerde hükümetin halktan ''bağış'' toplaması ve iktidarın vergilerin kullanımında şeffaf olmaması ise yurttaşların ''Deprem vergilerine ne oldu'' sorusunu sık sık gündeme getirmesine sebep oldu.

HANGİ HİZMETLERDEN ÖİV ALINIYOR?

ÖİV’ye zam kapsamında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39'uncu maddesinin birinci fıkrasının a,b, c ve de bentlerinde belirtilen oranlar yüzde 10 olarak değiştirildi.

İlgili kanunun 39. maddesi ve bentleri şöyle oldu:

“406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 10,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti yüzde 10,

d) a, b ve c bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 10.