İktidardan yağma teminatı: 'Mega' projelere yatırım yapan şirketlere güvence verilecek!

Muhalefetin Kanal İstanbul projesinde rol oynayacak şirketlere, “İktidar olursak tek kuruş ödemeyeceğiz” sözlerinin ardından hazırlanan teklifle Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin kurulması öngörülüyor.12-05-2021 17:03

Halk ağır bir ekonomik krizle boğuşurken, iktidarın takviminde ise ‘mega’ projelerin var. Risk almaktan korkan yatırımcı için Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolünde Özel Riskler Yönetim Merkezi görevlendirilecek. Bu birim, projeler için teminat sağlayacak.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine AKP’li milletvekillerinin, “18 yaşının altındaki yurttaşların bireysel emekliliği” için hazırlandığını duyurduğu teklifte, ‘mega’ projelere teminat sağlama çabası çıktı.

Muhalefetin Kanal İstanbul projesinde rol oynayacak şirketlere, “İktidar olursak tek kuruş ödemeyeceğiz” sözlerinin ardından hazırlanan teklifle Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin kurulması öngörülüyor. Yabancı yatırımcıların tereddütle yaklaştığı ve kaynak sağlama ve geleceği güvence altına alma konusunda sıkıntılar yaşanacağı görülen projelerle ilgili yasal düzenleme yapılıyor.

ŞİRKETLERE TEMİNAT

Teklifin yasalaşması durumunda Özel Riskler Yönetim Merkezi, “olağanüstü durumlarda” ya da yapılmasında kamu yararı bulunan projelerde aktif rol oynayacak, şirketler için teminat verebilecek. Bu durum, teklifte, “Yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya teminatı bulunmayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama amacıyla, Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulmuştur” şeklinde yer aldı. Teklifteki bu hükmün, doğrudan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nı da ilgilendirdiği ifade edildi. Özel Riskler Yönetim Merkezi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’na tabii olmayacak, bu nedenle kuruluş sınırlı ölçüde denetlenebilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KONTROLÜNDE

AKP’nin yeni kuruluşunun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolünde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan en az daire başkanı düzeyinde bir üye, ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan birer üye yönetimde yer alacak.